Роздрукувати сторінку

Бухгалтерський облік, як навчальна дисципліна

« Назад

Бухгалтерський облік - це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Мета дисципліни «Бухгалтерський облік» – вивчення методологічних і методичних засад системи бухгалтерського обліку на підприємстві, який забезпечує органи управління інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський-облік

Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік»:

- розгляд основних принципів та облікових категорій, адекватних сучасному рівню прогресу управління на підприємстві;

- формування необхідних уявлень про методи обробки інформації, які використовуються на практиці для ведення фінансового та управлінського обліку;

- розгляд способів і елементів організації облікового процесу на підприємстві.

При освоєнні матеріалу використовуються знання, отримані в процесі вивчення загальноекономічних і загально-професійних дисциплін, таких як філософія, економічна теорія, менеджмент, маркетинг, фінанси і кредит, основи підприємництва (бізнесу), статистика та ін.

Бухгалтерський облік як джерело найбільш повної, точної, об'єктивної та своєчасної інформації про господарські процеси є найважливішою ланкою інформаційної системи господарського механізму.

Вивчення бухгалтерського обліку здійснюється на лекціях, практичних заняттях і шляхом самостійної роботи над матеріалами нормативних документів та підручників.

У процесі вивчення курсу студенти здобувають необхідні знання, пов'язані:

- з осмисленням сутності бухгалтерського обліку як однієї з найважливіших економічних наук, його місця в системі управління господарською діяльністю;

- з оволодінням теоретичними обліковими категоріями і метолами, які використовуються на практиці і дозволяють освоїти структуру та порядок складання бухгалтерського балансу, систему рахунків і подвійного запису, класифікацію бухгалтерських документів, вимоги до складання документації, систему синтетичного і аналітичного обліку, порядок проведення інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць, способи оцінки господарських засобів підприємства;

- з розумінням того, як формуються і застосовуються показники бухгалтерської звітності, вітчизняні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, облікова політика підприємства.

обліковий-процес

У методичному плані дисципліна спирається на знання, отримані при вивченні таких навчальних курсів: «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Статистика», «Бізнес-планування», «Менеджмент».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- Здатний використовувати знання про сучасну природничо-наукову картину світу в освітній і професійної діяльності, застосовувати методи математичної обробки інформації, теоретичного і експериментального дослідження;

- Здатний використовувати можливості освітнього середовища, в тому числі інформаційного, для забезпечення якості навчально-виховного процесу.

Готовий застосовувати методи комплексного аналізу економічних, нормативних, статистичних та інших джерел для пояснення економічних фактів.

Здатний обґрунтовувати рішення у сфері управління, спираючись на об'єктивні дані економічного аналізу і власні базові знання.

Здатний застосовувати кількісні та якісні методи аналізу при прийнятті економічних рішень і будувати економічні, фінансові та організаційно-управлінські моделі.

системи-бухгалтерського-обліку

Свою увагу становленню та розвитку предмету спрямовували такі науковці: Ю. М. Пойда, В. Б. Захожай, В. М. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Бухгалтерський облік» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!