Роздрукувати сторінку

Ринок цінних паперів, як навчальна дисципліна

« Назад

Найважливішим аспектом розвитку фінансового ринку є розширення участі населення, що передбачає підвищення фінансової грамотності, рівня інформованості громадян про можливості інвестування заощаджень на фінансовому ринку, впровадження механізмів, що забезпечують не тільки участь численних роздрібних інвесторів, але і захист їх інвестицій.

Мета дисципліни «Ринок цінних паперів» - допомога студентам спеціальності «Фінанси та кредит» у вивченні даної дисципліни, а також викладацькому складу з метою забезпечення взаємозамінності.

фінансові-активи

Мета дисципліни – дати студентам основи сучасних знань, умінь і навичок, необхідних для розуміння функціонування ринку цінних паперів та підвищення фінансової грамотності в управлінні особистими фінансами, а також професійної діяльності.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів з теоретичними основами функціонування і законодавчою базою України з ринків цінних паперів;

- сформувати навички використання біржової інформації, інформації про емітентів;

- розвинути уявлення про фінансовий ринок як об'єкт інвестицій.

фінансовий-ринок

Теоретична підготовка та навички, набуті в процесі практичних занять, дозволять студентам:

- знати структуру ринку цінних паперів; національні особливості організації ринків капіталів; базові та похідні фінансові активи; порядок біржових і позабіржевих торгів; учасників ринку; національні системи регулювання ринку цінних паперів;

- вміти аналізувати динаміку курсів фінансових активів, здійснювати спрощений фундаментальний аналіз фінансових активів; оцінювати динаміку біржових індексів; виявляти можливості інвестування в залежності від стратегії;

- мати навички читання біржової інформації, інформації рейтингових агентств, проспектів емісії; пошуку інформації про емітентів; розрахунку ефективності і ризику в маржинальній торгівлі; роботи з нормативними актами, статистичними матеріалами, що дозволяють використовувати їх у практичній роботі.

Таким чином, курс спрямований на формування у студентів наступних компетенцій:

- вміння шукати і оцінювати достовірність інформації про ринок цінних паперів;

- формування стратегії інвестування в залежності від переваги ризику;

- аналізувати і оцінювати інформацію про стан ринку цінних паперів, співвідношення ризику та прибутковості окремих активів, стану емітентів;

- вміння оцінювати діяльність управляючих компаній та пайових інвестиційних фондів;

- приймати рішення щодо формування і вкладень пенсійних накопичень;

- знати правила відносин з брокерами;

- вміти використовувати законодавство для захисту некваліфікованого інвестора і міноритарного акціонера.

Дисципліна «Ринок цінних паперів» заснована на знаннях, отриманих в результаті вивчення курсів: фінанси, гроші, кредит, банки, фінансові обчислення.

Курс «Ринок цінних паперів» дає знання, необхідні для вивчення дисциплін: інвестиції, державний борг, міжнародні фінанси.

Ринок-цінних-паперів

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лялін В.А., Міркін Я.М., Буренін А.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Ринок цінних паперів» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!