Роздрукувати сторінку

Оцінка вартості бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Процес становлення і розвитку ринкової економіки в Україні сприяв появі великої кількості різноманітних підприємницьких структур, зареєстрованих в різних юридично правових формах. Успішна робота і в цілому, життєдіяльність всіх комерційних підприємств були б неможливі без грамотної оцінки їх майнового, виробничого потенціалу.

Жорстка конкуренція на світових і вітчизняному ринках диктує новим і традиційним компаніям свої умови. Вижити у XXI столітті може лише та компанія, яка здатна запропонувати ринку щось кардинально нове, більш технічно досконале, ніж існуючі в даний період часу продукти і технології.

оцінка-бізнесу

Тому будь-яке підприємство зацікавлене в попередньому розрахунку майбутніх доходів від тих інноваційних проектів, які воно має намір здійснити в цілях розробки по-справжньому конкурентоздатного продукту.

Цей курс пов'язаний з розглядом трьох основних підходів до оцінки вартості будь-якого бізнесу. При цьому чимале місце у вивченні дисципліни приділяється інноваціям, їх практичній значимості в діяльності кожного підприємства.

Таким чином, предмет курсу полягає у розгляді різних методів оцінки бізнес-ліній та бізнесу в цілому, а також у аналізі сфер їх практичного застосування, в тому числі по відношенню до інноваційних проектів.

Мета курсу – дати уявлення про існуючі методики оцінки вартості підприємства та прищепити студентам навички розрахунку основних вартісних показників. Даний курс тісно переплітається з такими дисциплінами, як «Економічна оцінка інвестицій» і «Фінансовий менеджмент», тому може служити хорошим практичним доповненням до цих базових курсів.

Структуру курсу можна підрозділити на три основні розділи.

Розділ I (теми 1-3) являє собою вступну частину, в загальному вигляді розкриває предмет оцінки бізнесу та сфери її застосування методів і підходів.

Розділ ІІ (теми 4-7) узагальнює три основних підходи до оцінки бізнесу: дохідний, ринковий і майновий.

Розділ III (теми 8-12) присвячений різним ситуаціям, коли можуть застосовуватися розглянуті вище підходи: при оцінці впливу інноваційного проекту на зміну вартості підприємства, при визначенні доцільності його поглинання, при оцінці дольової участі, при здійсненні реструктуризації і т. д.

Оцінка-вартості-бізнесу

Після кожної теми сформульовані основні терміни і поняття, які потрібно повторити, а також дані контрольні питання для закріплення пройденого матеріалу.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- сутність, цілі і задачі оцінки вартості бізнесу;

- правові основи регулювання оціночної діяльності в Україні, в тому числі механізм саморегулювання оціночної діяльності та основи функціонування недержавних саморегульованих організацій оцінювачів;

- вимоги до складання звіту про оцінку;

- підходи та методи оцінки вартості об'єктів власності;

2. повинен вміти:

- застосовувати методи та інструменти оцінки вартості бізнесу та активів підприємства;

- аналізувати інформацію для застосування її в цілях оцінки вартості об'єктів власності;

- користуватися інформацією, представленої оцінювачем у звіті про оцінку;

3. повинен володіти:

- інструментарієм аналізу та прогнозування показників діяльності підприємства з метою оцінки його вартості;

- методами оцінки вартості бізнесу на основі дохідного, витратного, порівняльного підходів;

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- формування інформаційної бази оцінки вартості бізнесу;

- публічного представлення результатів проведених досліджень;

- практичного застосування отриманих навичок експертизи звітів про оцінку.

ринкова-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Федотова М.А., Грязнова А.Г., Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бейлі Дж.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Оцінка вартості бізнесу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!