Роздрукувати сторінку

Конкурентоспроможність підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Конкурентоспроможність – це здатність виробляти і підтримувати конкурентні переваги підприємства в галузі ефективних прогресивних систем мотивації працівників, професіоналізму персоналу.

Мета дисципліни – формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в області конкурентоспроможності підприємств, необхідних при підготовці студентів до професійної роботи на посадах, що вимагають вищої освіти.

забезпечення-конкурентоспроможності

Зміст дисципліни – охоплює коло питань, пов'язаних з конкуренцією як способу життя і рушійної сили суспільства; конкуренцією при різних формах конкурентного ринку; конкурентоспроможністю як ступенем розвитку суспільства; основними видами стратегії досягнення конкурентоспроможності фірм; структурної системи забезпечення конкурентоспроможності; конкурентними перевагами різних об'єктів; формуванням конкурентних переваг на основі ексклюзивної цінностей; методами оцінки конкурентоспроможності різних об'єктів лісової галузі, значення маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств; роллю менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

– прагненням до особистісного та професійного саморозвитку;

– знанням сучасної системи управління якістю і забезпечення конкурентоспроможності;

– здатність аналізувати поведінку споживачів економічних благ і формування попиту;

– знанням економічних основ поведінки організацій, мати уявлення про різні структури ринків і здатність проводити аналіз конкурентного середовища в галузі.

Метою вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» є формування у студентів знань і практичних навичок рішення завдань у сфері забезпечення конкурентоспроможності підприємств різних організаційно-правових форм власності.

конкурентоспроможність

У відповідності з поставленою метою виділяються такі завдання, розглянуті при вивченні дисципліни:

- причини та передумови створення необхідних умов та інститутів, що реально займаються питаннями конкурентоспроможності як головним критерієм, що характеризує стан і перспективи розвитку підприємств, галузей і країни в цілому;

- поведінка і мотивація підприємств в сучасних умовах;

- державна політика в галузі підвищення конкурентоспроможності;

- роль менеджменту і маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності організацій;

- основні методи оцінки конкурентоспроможності галузі підприємства, продукції, персоналу.

В результаті вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» студенти повинні:

Знати:

– значення показника конкурентоспроможності, як одного з головних показників, що характеризує стан і перспективи розвитку економіки суб'єкта, якість життя людей;

– взаємозв'язок конкурентоспроможності та якості;

– роль менеджменту і маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств галузі;

– основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств галузі; методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

Володіти навичками:

– визначення розрахунковими методами рівня конкурентоспроможності різних суб'єктів (галузі, організації, товару, персоналу);

– оцінки наслідків прийнятих рішень в області зміни конкурентоспроможності суб'єктів.

Мати досвід і уявлення:

– як використовувати знання в області досліджуваної дисципліни на практиці;

– про нові наукові розробки методик оцінки конкурентоспроможності підприємств.

Конкурентоспроможність-підприємства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Фатхутдінов Р.А., Львов Ю.А., Колесніков С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Конкурентоспроможність підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!