Роздрукувати сторінку

Планування і контроль на підприємстві, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення курсу «Планування і контроль на підприємстві» дає студенту теоретичні знання та практичні навички щодо здійснення процесу планування на підприємстві.

Метою викладання курсу «Планування і контроль на підприємстві» полягає в оволодінні студентами теоретичних основ і практичних навичок планування діяльності організації. Крім того, викладання даного курсу спрямоване на набуття студентами навичок вирішення практичних завдань з досліджуваних питань.

планування

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Ознайомити студентів з науковими основами дисципліни, з методологією планування на підприємстві, з особливостями планування діяльності організації.

2. Показати зв'язок курсу з системою економічних наук, роль економічних служб в управлінні діяльністю підприємства, необхідність вдосконалення технології планування і системи планових нормативів.

3. Навчити формам, методам, технологіям планування на підприємстві.

Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» відноситься до базової частини професійного циклу дисциплін за напрямом «Менеджмент».

Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» формує знання, необхідні студентам для успішної професійної діяльності. Планування на підприємстві базується на дисциплінах гуманітарного, соціального та економічного, математично-економічного та природничо-наукового циклів.

Освоєння дисципліни спрямоване на формування професійних компетенцій:

- знання основ планування виробничої діяльності;

- знання основ стратегічного планування на підприємстві;

- знання основ тактичного планування на підприємстві;

- знання основ бюджетування діяльності підприємства.

Планування-і-контроль-на-підприємстві

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати:

- закономірності та основи планування;

- роль планування в управлінні діяльністю підприємства;

- недоліки сучасної системи планування на підприємстві;

- принципи, якими слід керуватися при плануванні діяльності підприємства.

-- вміти:

- планувати виробничу потужність та виробничу програму підприємства;

- розраховувати потребу підприємства у трудових, матеріальних та фінансових ресурсах;

- аналізувати ефективність використання робочого часу, сировини і матеріалів, експлуатації машин і обладнання;

- розраховувати економічну ефективність заходів плану технічного розвитку підприємства.

-- володіти:

- засобами і методами прийняття планових рішень.

У подальшому отримані знання з дисципліни будуть використані при вивченні фахових дисциплін: стратегічне управління підприємством, економічна діагностика, управління проектами.

планування-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Паніна З.І., Панова А.К., Решетняк Є.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Планування і контроль на підприємстві» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!