Роздрукувати сторінку

Виробничий маркетинг, як навчальна дисципліна

« Назад

Виробничий маркетинг — це вид маркетингу, завдання якого полягає в збільшенні об'єму виробництва, наявного асортименту товару.

Дисципліна «Виробничий маркетинг» є дисципліною державного компонента циклу дисциплін спеціалізації з підготовки фахівців - менеджмент організації (спеціалізація виробничий менеджмент, підприємництво); кваліфікація «спеціаліст».

Виробничий-маркетинг

Основний зміст дисципліни спрямований на вивчення комплексної діяльності підприємства, галузевої промисловості та сфери діяльності на принципах маркетингу з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища.

Зміст курсу «Виробничий маркетинг» побудовано за принципом вибірки окремих галузей у сферах виробництва, обігу та послуг. Промисловий маркетинг повинен розглядатися на конкретних прикладах (наприклад, будівельної індустрії), маркетинг у сфері обігу - на прикладі посередницьких організацій. Маркетинг у сфері послуг повинен бути представлений послугами в сфері консалтингу, які найбільш успішно розвиваються, банківських послуг та сервісного обслуговування.

маркетинг

Курс "Виробничий маркетинг" передбачає знання студентами дисциплін: основи економічної теорії, економіки підприємства, світової економіки, соціології, психології, менеджменту, статистики, основи маркетингу, інформаційні технології, маркетингові дослідження.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- принципи, функції та прийоми виробничого менеджменту і маркетингу;

- основні підходи до прийняття рішень;

- система маркетингової інформації сервісного підприємства;

- концепції управління маркетингом сервісного підприємства.

Завдання навчальної дисципліни "Виробничий маркетинг":

• вивчення різних типів організацій сервісу і їх відмітних особливостей; основних принципів, функцій і прийомів виробничого менеджменту; основних підходів до прийняття рішень;

• формування вміння ефективної організації та управління технічною службою сервісного підприємства; працювати з системою маркетингової інформації підприємства; реалізовувати стратегії організацій сервісу; обирати доцільні концепції управління маркетингом;

• формування навичок проектування процесів у виробництві та сфері послуг; проведення маркетингових досліджень у сфері послуг.

Вимоги до рівня освоєння змісту курсу «Виробничий маркетинг» (що повинен знати і вміти студент):

1) знати сучасний стан і тенденції розвитку світового та українського ринку у виробничих, невиробничих галузях і сфері послуг;

2) знати і вміти ідентифікувати фактори зовнішнього (соціально обумовленого) і внутрішнього (психологічно обумовленого) впливу на покупця;

3) знати і вміти використовувати моделі споживчої поведінки і методи управління ними в процесі розробки комплексу маркетингових рішень.

В процесі вивчення дисципліни «Виробничий маркетинг» здійснюється поточний контроль знань студентів. Поточний контроль здійснюється у формі тестування, виконання завдань для самостійної роботи студентів та написання рефератів. Згідно з навчальним планом контроль знань студентів по всьому курсу проводиться у формі іспиту.

управління-маркетингом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.Н. Попов, B.C. Касьянов, І.П. Савченко та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Виробничий маркетинг» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!