Роздрукувати сторінку

Європейські стандарти оподаткування для України, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Європейські стандарти оподаткування для України» створений для студентів економічних напрямків навчання і входить до варіативної частини.

Економіка України діє у тісному взаємозв'язку із глобальним середовищем, а тому має реагувати на всі виклики та проблеми, що виникають у міжнародному просторі. Своєчасне та добровільне приєднання до прогресивних світових ініціатив має вирішальний вплив на активний розвиток країни та її зовнішній імідж. Це цілком справедливо і по відношенню до національної податкової системи, без адаптації якої відповідно до якісних стандартів роботи, реалізованих у економічно розвинених країнах, поступальний розвиток України не представляється можливим. У цьому контексті позитивним аспектом є факт, що саме при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні були досягнуті найбільш значимі результати.

Європейські-стандарти-оподаткування-для-України

Податки — необхідна ланка економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення державності.

Податки та податкова система є джерелами бюджетних надходжень і найважливішими структурними елементами ринкового типу.

Формування раціональної податкової системи, не гнітючої підприємницької діяльності дозволяє проводити ефективну бюджетну політику, і є однією з умов здійснення повноцінних перетворень економіки України.

Мета дисципліни - виклад питань теорії і практики оподаткування в умовах радикальних перетворень суспільного життя і фундаментальної трансформації основ господарювання в країні, а також систематизація матеріалу з численного застосування податкового законодавства.

Виникають найгостріші проблеми перехідного періоду, що породжуються не тільки масштабністю і складністю вирішуваних в країні економічних та інших завдань, але і суб'єктивним чинником – триваючими спробами значної частини управлінської ланки вирішувати принципово нові завдання старими методами.

Відсталість в мисленні і методи діяльності управлінської ланки господарських суб'єктів знижує їх ефективність та конкурентоспроможність у ринкових умовах. Рішення цих проблем багато в чому залежить від того, наскільки творчо і цілеспрямовано буде використовуватися оподаткування.

У підсумку оволодіння предмету "Європейські стандарти оподаткування для України" студент повинен знати:

1. Історичне становлення податків та їх необхідність;

2. Сутність, завдання, предмет та функції;

3. Поняття податкової системи;

4. Види податків;

5. Законодавчі основи побудови податкової системи;

6. Основні елементи податку;

7. Права та обов'язки і відповідальність платників податків;

8. Систему податкових органів. Права і обов'язки податкових органів;

9. Види податкового контролю та його організація.

оподаткування

Студент повинен вміти:

1. Використовувати у практичній діяльності основні поняття і категорії, для повного розуміння проблеми;

2. Розуміти і розбиратися в теоріях, при цьому використовуючи джерела як обов'язкові так і додаткові;

3. Формувати власну позицію щодо оподаткування і виробляти свою точку зору;

4. Визначати ступінь прогресивності ринкової системи в рамках курсу оподаткування;

5. Брати посильну участь у вирішенні податкових проблем української економіки.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- здатний аналізувати світоглядні, соціально і особистісно-значущі філософські проблеми;

- здатний нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

- готовий до раціональної поведінки на ринку товарів і послуг і планування сімейного бюджету;

- здатний до підприємницької діяльності у сфері освітніх послуг;

- володіє основами організації виробництва.

податкова-система

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Сидоренко С., Сушко О., Огороднікова І., Серебрянський Д., Смірнова О., Стадник М., Турянський Ю. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Європейські стандарти оподаткування для України» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!