Роздрукувати сторінку

Управління вартістю підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Основні завдання будь-якого комерційного підприємства завжди фінансові - зростання обороту та рентабельності, реалізація нових прибуткових напрямків бізнесу, проектів, збільшення вартості підприємства.

Останнім часом в якості основної мети діяльності будь-якої компанії виділяється максимізація її вартості. Ця мета досяжна тільки завдяки професійному веденню бізнесу. В такому бізнес - середовищі основним фактором успіху стає збільшення ефективності діяльності компанії при вірному визначенні цілей. Компанія отримує конкурентні переваги, ставлячи основною його метою максимізацію вартості і керуючи досягненням цієї мети.

вартість

Програма дисципліни розглядає менеджмент, заснований на вартісному підході, коли керівники всіх рівнів мають на меті управлінських рішень збільшення вартості компанії. Розуміння фінансової сторони бізнесу, вміння цілеспрямовано збільшувати вартість компанії необхідно керівникам підприємств, директорам бізнес - одиниць для досягнення стратегічних цілей і завдань підприємства, мотивації співробітників.

При вивченні дисципліни розглядаються теоретичні аспекти вартісного підходу, єдність і розбіжності інтересів власників компанії, її управляючих і суспільства, принципи і методи формування інформаційної бази для розрахунку і аналізу економічних показників, використовуваних при оцінці вартості компанії. Велика увага приділяється питанням використання бухгалтерської інформації для обґрунтованої оцінки вартості підприємства як майнового комплексу, як об'єкта інвестиційних вкладень. Розглядаються моделі фінансового аналізу, орієнтовані на зростання фінансових результатів як основного фактора збільшення власного капіталу.

Дисципліна спрямована на формування у студентів знань, умінь і навичок комплексного управління компанією, орієнтованого на вміння розраховувати потенційно можливу вартість компанії і підпорядковувати управлінські зусилля досягненню цієї вартості.

вартість-підприємства

Цілями освоєння дисципліни «Управління вартістю підприємства» є:

- формування у студентів системи знань про теорію та практику вартісного управління компаніями;

- отримання професійних навичок, пов'язаних з набуттям умінь і навичок прийняття ефективних управлінських рішень по збільшенню корпоративної вартості, ініційованих власниками компаній.

Завдання дисципліни:

- розуміння вартісного мислення;

- вивчення принципів і факторів, що впливають на вартість бізнесу;

- вивчення важелів створення корпоративної вартості та процесу управління зростанням вартості бізнесу;

- розуміння індикаторів приросту вартості компанії.

Дисципліна «Управління вартістю підприємства» відноситься до блоку дисциплін за вибором варіативної частини професійного циклу ООП за напрямом підготовки «Менеджмент» профіль Фінансовий менеджмент.

Дана дисципліна логічно є продовженням дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Управління активами», «Економіка нерухомості», «Стратегічний менеджмент». Необхідно, щоб у результаті вивчення попередніх дисциплін студентом були отримані уявлення про методи та підходи до управління сучасними компаніями. Сучасні техніки оцінки бізнесу, спрямовані на виявлення вартісного потенціалу і орієнтовані на приріст вартості компанії також служать удосконаленню ефективних систем управління компанією в сучасних ринкових умовах.

Управління-вартістю-підприємства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Івашковська І.В., Кудіна М. В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Управління вартістю підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!