Роздрукувати сторінку

Внутрішній аудит в банку, як навчальна дисципліна

« Назад

Внутрішній аудит в банку – предмет, який вивчається студентами економічних напрямків навчання.

Внутрішній контроль повинен бути націлений на забезпечення ефективності здійснюваних банком операцій при використанні своїх активів та інших ресурсів, а також захист банку від втрат. Процес внутрішнього контролю повинен сприяти тому, щоб всі співробітники організації діяли ефективно і сумлінно для досягнення поставлених нею цілей, не допускаючи не виправданих витрат і не ставлячи інші інтереси вище інтересів банку.

банківський-аудит

В сучасних умовах, що характеризуються розвитком банківського сектора, особливо актуальними стають упорядкування методики здійснення аудиторської роботи, систематизація практики перевірки правильності оформлення і відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій комерційних банків. Необхідним елементом інфраструктури банківського ринку є аудиторські фірми, які поряд з наглядовими органами сприяють сталому функціонуванню банківської системи України.

Незважаючи на відносно коротку історію розвитку, банківський аудит в Україні пройшов за останнє десятиліття великий і складний шлях від ревізійної роботи до незалежної експертизи фінансової звітності кредитних організацій. Аудит банків має свою специфіку, яка відображає як особливості діяльності самих банків, так і особливу систему їх регулювання з боку Центрального банку України. Для кредитних організацій розроблено спеціальний план рахунків і форми бухгалтерської звітності. Аудиторські фірми, що працюють у сфері банківського аудиту, є об'єктами регулювання і контролю з боку ЦБ України як наглядового органу, що отримують в ньому ліцензії, звітують перед ним, виконують його вимоги у своїй діяльності.

Курс «Внутрішній аудит в банку» покликаний дати цілісне уявлення про методику проведення аудиту банківських операцій відповідно до чинного законодавства.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентами основ теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, контролю і ревізії, крім того, студенти повинні вивчити такі дисципліни, як «Фінанси», «Гроші, кредит, банки» та ін.

банківський-сектор

Метою дисципліни є надання можливості студентам вивчити методику проведення аудиту різних банківських операцій.

Досягнення поставленої мети можливе такими шляхами:

- вивчити основи організації банківського аудиту і особливостей складання аудиторського висновку за результатами аудиту кредитних організацій;

- вивчити методику проведення аудиту на різних ділянках банківської діяльності;

- вивчити особливості і методику проведення аудиту звітності кредитних організацій.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- знати:

- нормативну і законодавчу базу, що регламентує проведення аудиторських перевірок кредитних організацій;

- види банківського аудиту;

- аудиторські ризики;

- основні методичні аспекти проведення аудиторської перевірки різних ділянок обліку.

-- вміти:

- адекватно застосовувати отримані знання у вирішенні конкретних ситуаційних завдань з аудиту банків;

- використовувати основні законодавчі та нормативні матеріали стосовно до конкретних ситуацій;

- при необхідності складати робочі програми за різними ділянок аудиту.

Внутрішній-аудит-в-банку

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Климович В. П., Куніцина Н. Н., Шульгін А. В. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Внутрішній аудит в банку» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!