Роздрукувати сторінку

Соціально-економічний розвиток регіону, як навчальна дисципліна

« Назад

При дослідженні проблем суспільного розвитку найчастіше мається на увазі розвиток соціально-економічний, який нерозривно зв'язує між собою найважливіші аспекти життя будь-якого суспільства: соціальний – характеризує рівень досягнення цілей, пов'язаних зі споживанням матеріальних і духовних благ, і економічний – описує сукупність засобів, що сприяють реалізації цих цілей. Таке розуміння соціально-економічної сутності розвитку можна визнати універсальним і незмінним незалежно від інтенсивності перетворювальних процесів. Однак універсальність та незмінність не знижують неминущого інтересу до змісту «соціального» і «економічного» в конкретних обставинах місця і часу.

Суспільний розвиток ніколи і ніде не зупиняється, він неминуче супроводжується трансформацією утримання соціальних і економічних процесів, а також співвідношення між ними.

соціально-економічний-розвиток

Економічному та соціальному аспекту розвитку суспільства в цілому і регіону зокрема присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких можна назвати В. Гейця, І. Лукінова, В. Фінагіна, В. Симоненко, Н. Чумаченко, Ф. Броделя, К. Сво, Л. Ерхарда та ін. Їх роботи закладають теоретичну і практичну основу для аналізу розглянутої проблеми.

Метою вивчення дисципліни «Соціально-економічний розвиток регіону» є формування у студентів системних уявлень про механізми регулювання соціально-економічного розвитку регіону.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен вирішувати наступні задачі у відповідності з видами професійної діяльності:

- участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону;

- планування програми соціально-економічного розвитку регіону;

- регіональне управління;

- управління регіоном як соціально-економічною системою.

Соціально-економічний-розвиток-регіону

Дисципліна «Соціально-економічний розвиток регіону» відноситься до частини професійного циклу освітньої програми економіста.

Дана дисципліна пов'язана з дисциплінами «Регіональна економіка», «Економічне планування», в яких формулюються вимоги до вхідних знань, умінь та навичок студента.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основу організації регіонального управління, його цілі, методи, засоби;

- соціально-економічні умови розвитку регіонів;

- тенденції розвитку економіки регіону, раціонального використання економічних ресурсів території;

- фактори сталого розвитку регіонів;

- визначення теоретичних засад формування регіональної політики;

- можливості використання зарубіжного досвіду при формуванні та реалізації регіональної політики;

- принципи і механізми державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів;

- порядок розрахунку основних показників розвитку, визначення спеціалізації і комплексного розвитку регіону;

- правові основи регіонального управління.

-- Вміти:

- застосовувати на практиці методи управління соціально-економічним розвитком регіону;

- аналізувати порівняльні характеристики цільових програм соціально-економічного розвитку регіону;

- виявляти пріоритети соціально-економічного розвитку регіону.

-- Володіти:

- навичками розробки окремих програм соціально-економічного розвитку регіону;

- навичками виявлення сильних і слабких сторін економіки регіону;

- навичками використання існуючих методів для збалансованого, комплексного соціально-економічного розвитку регіону;

- навичками розробки соціально-економічного прогнозу регіону, використання його переваг і зменшення ризику.

суспільний-розвиток

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Соціально-економічний розвиток регіону» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!