Роздрукувати сторінку

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності – предмет, який введений в навчання студентів економічних напрямків.

Дисципліна «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» належить до спеціальних навчальних дисциплін.

Викладання дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» будується виходячи з необхідного рівня базової підготовки в області податків та оподаткування. Кінцева мета вивчення дисципліни - дати студентам знання про митно-тарифну політику України, оподаткування учасників зовнішньоекономічної діяльності.

оподаткування

Основним завданням вивчення дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» є реалізація вимог, встановлених у Державному стандарті вищої професійної освіти до підготовки фахівців з податків та оподаткування.

В ході вивчення дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» ставляться наступні завдання:

- отримати уявлення про сутність і цілі зовнішньоекономічної діяльності та механізм її державного регулювання;

- вивчити основи митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності як основного виду зовнішньоекономічної діяльності;

- вивчити положення національного законодавства щодо податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- освоїти порядок обчислення і сплати митних платежів, податків, особливості формування оподатковуваної бази при оподаткуванні зовнішньоторговельних операцій з урахуванням основних митних режимів;

- освоїти методику обчислення податку на додану вартість і податку на прибуток з урахуванням особливостей, характерних для зовнішньоекономічної діяльності;

- вивчити проблеми міжнародного подвійного оподаткування;

- ознайомитися з міжнародними податковими угодами України.

Оподаткування-зовнішньоекономічної-діяльності

В результаті вивчення курсу «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» студенти повинні:

а) знати:

- основи нормативного регулювання зовнішньоекономічних операцій в Україні;

- склад учасників і класифікацію суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- основні напрями, форми і методи державного регулювання ЗЕД;

- принципи переміщення товарів через митний кордон;

- принципи валютного регулювання;

- види митних режимів в Україні;

- види ввізних і вивізних митних зборів;

- особливості оподаткування експортно-імпортних операцій;

- особливості постановки на податковий облік іноземних організацій;

- правила заповнення та строки подання податкових декларацій за експортно-імпортними операціями;

- пакет документів, необхідних для переміщення товарів через митний кордон;

- податкову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення митного та валютного законодавства;

- правила застосування ввізних і вивізних митних зборів у митному союзі.

б) вміти:

- визначити митну вартість товару, застосовуючи дозволені методи;

- розрахувати всі види митних платежів України.

в) мати уявлення:

- про зміни та доповнення митного і податкового законодавства України на поточний період;

- про правила декларування товарів;

- щодо порядку застосування митних режимів відповідно до законодавства України.

Для більш успішного засвоєння навчального матеріалу і практичних навичок застосовані різні форми навчання: підготовка студентами самостійно рефератів, доповідей до семінарських занять, вирішення практичних завдань, тестування, проведення контрольних робіт.

Практичні заняття допоможуть виявити рівень знань і вміння студентів працювати з лекційним матеріалом, навчальними та методичними посібниками, законодавчими актами України в області оподаткування учасників зовнішньоекономічної діяльності.

регулювання-ЗЕД

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Семенова М.В., Плужникова С. В., Вагін В. Д. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи тези з курсу «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!