Роздрукувати сторінку

Економічне управління підприємством, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Економічне управління підприємством» створений для студентів економічних напрямків навчання.

Мета дисципліни - сформувати у студента систему фундаментальних знань, необхідних для подальшої підготовки бакалавра, здатного до ефективного вирішення практичних завдань у сфері економіки та управління підприємством, які сприяють подальшому розвитку особистості.

економічна-діяльність

Завдання дисципліни «Економічне управління підприємством»:

– придбати сучасні знання щодо основних аспектів економічної діяльності підприємства та управління ресурсним потенціалом;

– вивчити основи підвищення економічної ефективності виробництва;

– формувати навички самостійності в ухваленні складних економічних і управлінських рішень;

– оволодіти сучасними ефективними методами, технічними, програмними та інформаційними засобами в управлінні підприємством.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти компетенціями:

- здатність використовувати основи економічних знань при оцінці ефективності результатів діяльності в різних сферах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- закони та нормативні документи в області виробництва товарів;

- основи економіки та управління підприємством;

-- повинен вміти:

- аналізувати діяльність підприємства та перспективи розвитку;

- ставити цілі і завдання в управлінні, застосовувати передові вітчизняні та зарубіжні управлінські технології;

-- повинен володіти:

- навичками оцінки економічних умов діяльності підприємства;

- знаннями основ виробничих відносин, принципами управління з урахуванням технічних, фінансових та людських факторів.

Для освоєння даної дисципліни, учні повинні мати уявлення про сучасне підприємство як про майбутній об'єкт професійної діяльності, повинні знати основні макроекономічні показники, принципи їх розрахунку, вміти використовувати економічний інструментарій для аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

В процесі освоєння дисципліни студенти, які навчаються, повинні засвоїти основні поняття і сучасні принципи роботи з економічною інформацією і уміти використовувати статистичні і кількісні методи для вирішення організаційно-управлінських завдань.

Економічне-управління-підприємством

Курс "Економічне управління підприємством" передбачає вивчення чотирьох дисциплін у їх гармонійному діалектичному зв'язку:

- економіка підприємства;

- маркетинг;

- управління;

- організація виробництва.

Курс складається з 5 розділів.

Розділ 1. Підготовчий, який включає наступні теми:

1. Предмет і завдання курсу.

2. Місце і роль підприємства в суспільстві.

3. Сутність, цілі та завдання менеджменту. Основні функції та організаційні структури управління.

4. Роль витрат в бізнесі.

5. Маркетинговий підхід до підприємницької діяльності.

Розділ 2. Розробка товару. Підготовка виробництва. Тема:

6. Науково-технічна і організаційна підготовка виробництва.

Розділ 3. Виробництво. Теми:

7. Виробничий процес, типи виробництв, виробнича структура підприємства.

8. Організація технічного, матеріального та трудового забезпечення виробництва.

Розділ 4. Збут продукції. Теми:

9. Маркетингові рішення щодо ціноутворення.

10. Маркетингові рішення щодо розподілу товарів (послуг).

11. Просування товарів (послуг).

Розділ 5. Управління діяльністю підприємства. Теми:

12. Процес управління.

13. Основні методи управління.

14. Організація управління підприємством.

15. Система прогнозування і планування діяльності підприємства.

16. Методи управління фірмою в умовах нестабільного ринку.

17. Забезпечення якості продукції.

Кожна з перелічених тем курсу, крім сутності і змісту, розглядається в наступних аспектах:

- цілі і завдання в залежності від ринкової кон'юнктури;

- управління процесом;

- оцінка витрат.

управління-підприємством

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Корсаков М.Н., Омаров А.М., Аміров Ю.Д. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічне управління підприємством» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!