Роздрукувати сторінку

Економіка європейської інтеграції як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Економіка європейської інтеграції» є самостійною дисципліною за вибором. У ній студенти вивчають сутність, види, форми, теорії, особливості регіональної економічної інтеграції (РЕІ) країн різного рівня розвитку і в різних регіонах світу, тенденції її розвитку, наслідки (ефекти) та підходи до їх оцінки та моніторингу, правила Всесвітньої торгової організації щодо регіональної економічної інтеграції. Інтеграційні процеси багато в чому визначають і особливості сучасного стилю мислення фахівців різного профілю, в першу чергу економістів, комерсантів, менеджерів. Це особливо важливо в умовах пошуку концептуальних рішень і геополітичних стратегій участі України та інших країн СНД в глобальних інтеграційних процесах, а також при створенні зони вільної торгівлі країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, функціонування Євразійського економічного співтовариства. Таким чином, надзвичайна актуальність поглибленого вивчення моделей і механізмів інтеграційного процесу проявляється не тільки з світоглядної, але і з практичної точки зору.

Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка фахівців в області економіки. Предметом курсу є комплексне вивчення об'єктивних передумов формування, основних властивостей і умов розвитку інтеграції в сучасних міжнародних економічних відносинах, виявлення її рушійних сил на макро- і мікрорівнях, міжнаціональних і наднаціональних механізмів регулювання. Особлива увага приділяється визначенню пріоритетів участі України у світових інтеграційних процесах.

економічна інтеграція

Завдання курсу:

- дати знання про сутність, класифікації РЕІ, економічних і політичних теоріях, що пояснюють розвиток РЕІ, сформувати вміння і навички аналізу сучасних тенденцій розвитку РЕІ у світовій економіці, виявити сутність, передумови та цілі міжнародної інтеграції;

- показати роль і місце регіональної інтеграції в сучасних МЕВ, ознайомити з основними формами інтеграційних процесів, навчити розрізняти види торгово-економічних союзів;

- проаналізувати найважливіші переваги великих економічних просторів, «ефекту масштабу» для підприємництва, зростання рентабельності виробництва, інноваційних процесів, дати знання про статичні і динамічні економічні і політичні наслідки РЕІ для країн-учасниць, третіх країн і багатосторонньої торговельної системи в цілому, про правила СОТ щодо РЕІ, сформувати вміння і навички оцінки та моніторингу ефектів;

- дати знання про сучасні тенденції та особливості РЕІ країн різного рівня розвитку в Європі, Азії, Америці, Африці, на Близькому Сході, сформувати вміння і навички їх аналізу;

- розглянути основні механізми інтеграції, умови бізнесу в Європейському союзі. Північноамериканській зоні вільної торгівлі, Співдружності Незалежних Держав, інших інтеграційних групах; показати місце України в системі міжнародної регіональної інтеграції, її потенціал і невикористані резерви.

інтеграційні процеси, регіональна інтеграція

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: сутність та сучасні тенденції розвитку РЕІ; економічні і політичні теорії РЕІ на етапах зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку товарів та послуг, економічного, валютного і політичного союзу; статичні і динамічні економічні та політичні наслідки РЕІ для країн-учасниць, третіх країн і багатосторонньої торговельної системи в цілому; різні підходи до оцінки та моніторингу наслідків РЕІ; правила СОТ щодо РЕІ; сучасні тенденції розвитку РЕІ країн різного рівня розвитку в різних регіонах світу.

економіка європейської інтеграції

По закінченні навчання студенти повинні вміти: аналізувати сучасні тенденції розвитку РЕІ і її особливості в різних регіонах світу; оцінювати і здійснювати моніторинг наслідків РЕІ та обґрунтовувати доцільність укладення регіональних інтеграційних угод; оцінювати ступінь відповідності регіональних інтеграційних угод вимогам СОТ; використовувати переваги РЕІ для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства і країни в цілому; мати навички: оцінки і моніторингу ефектів РЕІ, глибини інтеграційного процесу; застосування правил СОТ щодо РЕІ; підготовки, укладення та виконання торговельно-економічної угоди з урахуванням міжнародного права, правил СОТ, норм регіональних інтеграційних угод, національного законодавства.

Якщо Ви вивчаєте курс «Економіка європейської інтеграції» і Вам необхідна допомога в підготовці практичних та розрахункових робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!