Роздрукувати сторінку

Розміщення продуктивних сил, як навчальна дисципліна

« Назад

«Розміщення продуктивних сил» як навчальна дисципліна містить відомості про структуру продуктивних сил, концепції їх доцільного розміщення, типові риси і особливості фактичного розміщення.

Трактується матеріально-речова сутність поняття продуктивних сил та їх складу. Підприємства, галузі виробництва, трудові ресурси і системи населених пунктів розглядаються в якості основних елементів продуктивних сил.

продуктивні-сили

Структура галузевого складу продуктивних сил показана співвідношеннями видобувних і обробних, первинних і вторинних, матеріаломістких, трудомістких і енергомістких галузей виробництва. Вивчається демографічна структура населення та структура розселення з поділом єдиної системи на міську та сільську частини і більш детальним вивченням сільської системи населених пунктів, пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом згідно з профілем вузу.

Теоретична частина дисципліни трактує концепцію продуктивних сил з позицій раціонального підходу до процесу розміщення існуючого. Її основний зміст включає відомості про фактори, закономірності, принципи варіантів розміщення виробництва і основних прогресивних форм його просторової організації.

Дисципліна має три взаємопов'язані частини у вигляді теорії розміщення продуктивних сил, галузевої характеристик промисловості і сільського господарства України, аналізу існуючих в даний час міжгалузевих комплексів.

«Розміщення продуктивних сил» як навчальна дисципліна має логічні та інформаційні зв'язки як з географічними, так і економічними дисциплінами. До першим вона близька, зважаючи на територіальну локалізацію елементів продуктивних сил, а до других – зважаючи на економічну сутність матеріального виробництва, що виражається в натуральних і вартісних показниках його результату.

Щодо оцінки результативності розміщення продуктивних сил дана дисципліна взаємодіє з «економікою та організацією природокористування» та «регіоналістикою». В частині управління виробництвом та її взаємозв'язків з отримання ресурсів і реалізації готової продукції дисципліна пов'язана з менеджментом і маркетингом.

Розміщення-продуктивних-сил

Вивчення дисципліни дозволяє оволодіти знаннями:

- про рівень розвитку та характер розміщення виробничих сил по території країни;

- про теоретичні основи раціональної територіальної структури матеріального виробництва;

- про чинники, що впливають на розміщення підприємств;

- про закономірності формування галузей структури територій;

- про варіанти розміщення нових підприємств залежно від особливостей галузей, до якої вони відносяться;

- про фактичне розміщення продуктивних сил;

- про методологію та методи вирішення територіального устрою завдань виробничого спрямування;

- про методи оптимізації територіальної організації виробництва;

- про способи оцінки економічної ефективності роботи нових підприємств і перспектив утворення територіально-виробничих комплексів на їх основі.

-- Навичками:

- набору альтернатив розміщення підприємств і вибору найкращої з них на основі розрахунку показників економічної ефективності з визначенням раціонального району споживання продукції;

- аналізу територіальних матеріальних балансів наявних ресурсів для вибору пріоритетів розміщення підприємств в районі сировини, паливно-енергетичної бази, місцях наявності необхідних трудових ресурсів та споживача.

-- Умінням:

- характеризувати склад і структуру сил території країни або суб'єкта держави;

- аналізувати ситуацію щодо ресурсної забезпеченості, транспортної доступності і можливостей реалізації продукції;

- визначати раціональний обсяг і асортимент продукції нових підприємств.

В цілому освоєння дисципліни формує у студентів сукупність знань теорії і фактології розміщення кожного елемента продуктивних сил, а також їх сово-сукупності у територіальному розподілі.

розміщення-підприємств

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ахапов С.А., Пливецький Є.Л., Андреєв А.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Розміщення продуктивних сил» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!