Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність)

Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність), як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародна торгівля (World trade) - це система (сукупність) міжнародних відносин у сфері обміну товарами, що полягає у проведенні зовнішніх торгових операцій всіх держав світу, під поняттям зовнішня торгівля мається на увазі торгівля однієї країни з іншими державами, яка формується із ввозу і вивозу товарів, при цьому різна зовнішньоторговельна діяльність ділиться по товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю сировиною, а також торгівлю послугами, при цьому дотримується міжнародних правил торговельних відносин, які контролюються органом Генеральної Асамблеї з питань в області торгівлі і розвитку.

Міжнародна торгівля (World trade) - це обмін товарами і послугами між різними країнами, пов'язаний із загальною інтернаціоналізацією господарського життя та інтенсифікацією міжнародного поділу праці в умовах науково-технічної революції.

Міжнародна-торгівля

Метою освоєння дисципліни Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність) полягає в вивченні теоретичних аспектів функціонування зовнішньоторговельних відносин, виявлення основних проблем, тенденцій розвитку зовнішньоторговельних відносин між країнами.

Програма навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» призначена для магістрантів другого року навчання за напрямом «Економіка», що навчаються за магістерськими програмами «Міжнародна економіка» та «Міжнародна торгівля».

Навчальна дисципліна спрямована на формування теоретичних і практичних знань, що сприяють стратегічному мисленню, входженню національної економіки в міжнародний поділ праці та на базі вивчення теорії міжнародної торгівлі проводити науково-дослідницьку роботу в області освоєння ринкового простору і нових ринків.

Навчальна дисципліна містить теми, в яких викладається теорія міжнародної торгівлі і міжнародного поділу праці, світовий ринок і структурні зрушення у світовій торгівлі, сучасні форми конкуренції на світовому ринку, державна зовнішньоторговельна політика, міжнародне регулювання світової торгівлі.

світова-торгівля

В результаті вивчення дисципліни студент напряму економіка повинен:

-- Знати:

- особливості сучасного світового ринку;

- географічні напрямки торгівлі;

- основні форми конкурентної боротьби на світовому ринку;

- основи ціноутворення на світовому ринку;

- поняття і сутність зовнішньоторговельної політики;

- міжнародні інститути торгівлі.

-- Вміти:

- виявляти проблеми торгівлі між країнами;

- систематизувати і узагальнювати інформацію з питань зовнішньоторговельних відносин;

- використовувати основні методи економічного аналізу при характеристиці особливостей позитивних процесів, що відбуваються на внутрішньому та зовнішніх ринках.

-- Володіти:

- навичками участі у переговорних процесах, наукових дискусіях, передачі економічних знань в області міжнародної торгівлі;

- принципами формування зовнішньоторговельної політики;

- навичками укладання міжнародних товарних угод.

світовий-ринок

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бугалай В.Б., Лівенцев Н.Н., Портер М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи тези з курсу Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність) звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!