Роздрукувати сторінку

Ринкові дослідження, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна "Ринкові дослідження" входить до складу циклу спеціальних дисциплін. Курс лекцій побудований з урахуванням специфіки роботи організацій на сучасному ринку і орієнтований на сучасні економічні умови і ринкові відносини, що складаються в Україні. Дисципліна "Ринкові дослідження" базується на сучасних економічних і соціальних теоріях функціонування виробництва в умовах ринку, враховує існуючу правову, законодавчу і нормативно-технічну систему України, що регулює відносини у сфері досліджень ринку.

Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок дослідження ринку в сучасних умовах.

дослідження-ринку

Завдання вивчення дисципліни - дати основне уявлення про методи дослідження ринку. Розкрити питання практичного дослідження з використанням засобів комп'ютерного моделювання, формувати в студентів комплекс практичних знань про методи дослідження, що відповідають потребам ринку, що розвивається.

Цільова спрямованість викладання дисципліни визначена орієнтацією у підготовці студентів на практичну роботу в організації. Дисципліна дозволяє сформувати у студентів необхідні якості і здібності проводити економічний аналіз і вибирати певні стратегії, з використанням комп'ютерних технологій.

Вивчення курсу забезпечує реалізацію вищої спеціальної освіти магістра і дозволяє навчити виконувати техніко-економічні розрахунки; обґрунтовувати економічну ефективність реалізації нових організаційно-управлінських рішень; оцінювати економічну ситуацію і прогнозувати можливі зміни на ринку; проводити кількісний опис економічного об'єкта і його математичне моделювання; розробляти бізнес-плани на створення нового підприємства або розвиток вже існуючого і т. д.

Дисципліна "Ринкові дослідження" являє собою курс лекцій, семінарів, практичних занять, присвячених вивченню методів і процедур одержання інформації для виявлення і визначення можливостей і загроз зовнішнього середовища, внутрішнього потенціалу та проблем розвитку організації, розробки, уточнення, оцінки і контролю виконання стратегічних і тактичних планів організації.

Ринкові-дослідження

Лекційні та лабораторні заняття з дисципліни повинні проводитися з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу в цій області знань у спеціалізованій лабораторії, оснащеної сучасним обладнанням та необхідними технічними засобами навчання.

Для вивчення та повного освоєння програмного матеріалу з дисципліни повинна бути використана навчальна, довідкова та інша література, рекомендована програмою, а також профільні періодичні видання.

Вивчення дисципліни базується на знанні з таких предметів: «Економічна теорія», «Економіка організації», «Статистика», «Менеджмент», «Правознавство», «Інформатика», «Маркетинг», «Математичні методи і моделювання в маркетинговій діяльності», «Комерційна діяльність», «Конкурентоспроможність організацій і товарів» та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- роль і завдання досліджень ринку;

- етапи процесу досліджень ринку;

- форми досліджень ринку;

- методи збору даних;

- методи формування інформаційної бази маркетингу;

- процедури аналізу зібраної інформації;

- методику складання звітів про проведені дослідження ринку.

-- Вміти:

- сформулювати задачі дослідження ринку;

- визначити процедуру дослідницького проекту;

- проектувати форми для збору даних;

- проводити аналіз та інтерпретацію даних;

 - підготувати звіт про отримані результати дослідження;

- застосовувати сучасний математичний інструментарій для вирішення змістовних економічних завдань.

-- Мати навички:

- самостійного оволодіння новими знаннями щодо сутності дисципліни;

- методології економічного дослідження;

- володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних даних;

- користування комп'ютерними технологіями;

- користування основним математичним апаратом економічних розрахунків.

ринок

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ламбен Жан-Жак, Котлер Ф., Завгородняя А. В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Ринкові дослідження» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!