Роздрукувати сторінку

Економічна безпека підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

В сучасних умовах національна безпека України виявилася в прямій залежності від стану економіки регіонів і підприємств. Важлива роль у вирішенні проблем економічної безпеки підприємств відводиться сучасному менеджменту.

Поняття "безпека" визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів. Однак у суспільній свідомості все ще сильні стереотипи сприйняття безпеки як винятково належить до сфери компетенції держави та спеціальних органів. Звідси традиційно "слабке" розуміння специфіки цих проблем, насамперед менеджерами підприємств і організацій, віднесення ними питань економічної безпеки до не основної діяльності.

Економічна-безпека-підприємства

Сьогодні від менеджменту підприємств, керівників організацій і адміністративно-територіальним утворенням потрібна розробка не тільки ринкової стратегії, але і стратегії економічної безпеки, в тому числі спеціально розробленої регіональної програми економічної безпеки.

Актуальність та вимоги щодо вивчення основних аспектів забезпечення економічної безпеки підприємств продиктовані конкретною, сформованою економічною ситуацією.

Дисципліна "Економічна безпека підприємства" передбачає детальний розгляд менеджменту ризику в системі економічної безпеки. Лекційний курс програми закріплюється семінарськими заняттями, де проводяться практичні розрахунки по аналізу і оцінці загроз економічної безпеки та визначаються шляхи зниження ризику в антикризовому управлінні.

Даний курс навчання спрямований на вивчення не тільки проблем безпеки держави, але й безпеки підприємства, особистості, ґрунтуючись на єдиних принципах забезпечення економічної безпеки.

Проблема забезпечення економічної безпеки в останні роки все більше хвилює людство. Світ визнав як важливість цієї проблеми, так і необхідність її вирішення, оскільки вона в різній мірі надає вплив на національну економічну безпеку всіх країн. В вітчизняній та зарубіжній літературі аж до 1990-х років розроблялися в основному питання міжнародної безпеки. Термін «економічна безпека» в нашій країні з'явився порівняно недавно, з початком розробки Концепції економічної безпеки. В ході досліджень вирішувалися важливі питання: як уберегти особистість, суспільство і державу від саморуйнування і внутрішніх криз, яка повинна бути конструкція української економічної системи, як вирішити шляхом еволюційних перетворень реально існуючі протиріччя.

економічна-ситуація

Об'єктом економічної безпеки є економічна система держави в цілому.

Суб'єкт економічної безпеки – органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Предметом курсу «Економічна безпека підприємства» як наукової дисципліни є вивчення як об'єктивних захисних властивостей економічної системи, механізму її протистояння впливу небезпечних сил і чинників, так і охоронних функцій держави і створюваних ним з цією метою спеціальних інститутів.

Цілями освоєння навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» є:

1) розкрити основи економічної безпеки;

2) виявити зовнішні і внутрішні загрози економічній безпеці країни, підприємства, особистості;

3) підготувати фахівців, які володіють практичним умінням забезпечення економічної безпеки підприємства, особистості.

В програмі курсу «Економічна безпека підприємства» представлені: основи економічної безпеки: концепція економічної безпеки підприємства та регіону, зміст системи забезпечення економічної безпеки, аналіз економічної безпеки; менеджмент ризику: погрози і ризики, стратегії та методи менеджменту ризику; економічна безпека в умовах невизначеності і ризику; інформаційна безпека.

економічн-безпека

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Є. Н. Ведута, А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна безпека підприємства» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!