Роздрукувати сторінку

Міжнародний маркетинг, як навчальна дисципліна

« Назад

Інтенсивна інтеграція України у світову систему господарства, її включення в міжнародний поділ праці привели до того, що у зовнішньоекономічні відносини залучаються все більше підприємств, які повинні самостійно налагоджувати свій експорт продукції і послуг, раціоналізувати імпорт. Успіх цієї діяльності визначається професійним рівнем фахівців у роботі з іноземними партнерами.

Тому метою курсу «Міжнародний маркетинг» є навчання теорії і практиці маркетингової діяльності українських підприємств на міжнародних ринках.

маркетингова-діяльність

Завданням дисципліни є набуття знання про:

– специфіку міжнародного маркетингу;

– середовища міжнародного маркетингу;

– про методи проведення міжнародних маркетингових досліджень;

– методів аналізу зарубіжних ринків;

– методів виходу на зовнішній ринок і визначення оптимального варіанту присутності на закордонному ринку;

– про структуру комплексу маркетингу при виході на зовнішній ринок і варіантів його адаптації;

– варіантів організації служби маркетингу при роботі на закордонному ринку;

– основних тенденцій та перспектив розвитку сучасної світової торгівлі;

– організації управління зовнішньоекономічними зв'язками України;

– про інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД);

– про квотування, ліцензування, декларування, митної вартості товару, митний тариф, місце проходження товару, розподіл валютної виручки;

– методик встановлення контрактної ціни.

 

В результаті освоєння даної дисципліни студент здобуває знання, уміння і навички, що забезпечують досягнення цілей основної освітньої програми «Менеджмент».

Дисципліна спрямована на підготовку студентів до:

- науково-дослідної роботи в галузі міжнародного маркетингу, пов'язаної з вибором необхідних методів оцінки, аналізу та дослідження ринку;

- вдосконалення існуючих і розробки нових методів виходу на зовнішній ринок, виходячи з конкретних завдань удосконалення процесів в міжнародному маркетингу та підвищення ефективності виробництва;

- виконання науково-дослідницьких і прикладних задач, що виникають при проектуванні комплексу маркетингу при виході на зовнішній ринок;

- пошуку та аналізу інноваційних методів міжнародного маркетингу.

Дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу. Вона безпосередньо пов'язана з дисциплінами загальнонаукової і базової частини професійного циклів. Курс опирається на вивчення таких предметів: «Управлінська економіка», «Теорія організації та організаційна поведінка», «Методи досліджень в менеджменті», «Аудит маркетингу», «Реклама і рекламна діяльність», «Управління маркетингом», «Управління проектами».

При вивченні дисципліни студенти повинні навчитися самостійно планувати проведення маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вибирати оптимальні методики та засоби для проведення рекламних кампаній, раціонально визначати терміни і витрати на проведення заходів, проводити оцінку отриманих результатів.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен буде:

-- Знати:

- основи інноваційних досліджень з питань міжнародного маркетингу;

- важливі елементи етапу стратегічного управління і альтернативи стратегій становлення;

-- Вміти:

управляти процесом маркетингової діяльності на зовнішньому ринку;

- проводити аналіз і розроблення стратегії міжнародного маркетингу на базі новітніх методів і передових наукових здобутків.

Міжнародний-маркетинг

Свою увагу формуванню та розвитку предмету приділяли такі науковці: Семенов К.А., Маджаро С., Левшин Ф.М., Мухін С.Б. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи статтю з предмету «Міжнародний маркетинг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!