Роздрукувати сторінку

Соціальна відповідальність, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальна відповідальність виникає тоді, коли поведінка людини має суспільне значення і регулюється соціальними нормами.

Мета дисципліни:

– формування у студентів готовності до професійної діяльності з урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності.

Завданнями дисципліни є:

– освоєння теоретичних знань в області соціальної відповідальності бізнесу;

– ознайомлення з існуючими нормами (міжнародними та національними) в області етики і соціальної відповідальності бізнесу;

– забезпечення розуміння способів інтеграції принципів соціальної відповідальності бізнесу в діяльності компаній;

– аналіз ролі державного регулювання в забезпеченні додержання компаніями принципів сталого розвитку та соціальної відповідальності;

– вивчення кращих бізнес-практик українських і зарубіжних компаній в галузі соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальна-відповідальність

Дисципліна «Соціальна відповідальність» є дисципліною варіативної частини основної освітньої програми і входить в модуль обов'язкових дисциплін варіативної частини для направлення підготовки Менеджмент магістерської програми «Корпоративне управління і відповідальність бізнесу».

Дисципліна «Соціальна відповідальність» базується на знаннях, уміннях і навичках, набутих студентами в ході вивчення дисциплін: «Управлінська економіка», «Сучасні проблеми менеджменту».

соціальна-відповідальність-бізнесу

Короткий зміст: Соціальна відповідальність бізнесу. Ключові концепції корпоративної соціальної відповідальності. Глобальний контекст корпоративної соціальної відповідальності. Від етики бізнесу до соціальної відповідальності бізнесу. Роль держави у популяризації та регулювання соціальної відповідальності бізнесу. Інтеграція принципів корпоративної соціальної відповідальності в бізнес-процеси компанії. Корпоративне управління і корпоративна соціальна відповідальність. Внесок компаній в вирішення соціальних проблем територій присутності. Українська та зарубіжна практика соціального інвестування. Оцінка соціальної відповідальності компаній.

соціальні-норми

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Косенко О.І., Шулус А.А., Луков В.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Соціальна відповідальність» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!