Роздрукувати сторінку

Державне і регіональне управління як навчальна дисципліна

« Назад

Україна належить до держави з принципами унітарного устрою державної влади. При подібному становищі центральна влада зберігає за собою право регламентувати відносини між територіальними громадами всіх рівнів: провінційний, місцевий, регіональний.

Використання регіональних основ управління обумовлено конституційним розподілом об'єктів підпорядкованості і повноважень між центром і територіями.

державна влада, теорії управління

Під регіоном у законодавчих актах України розуміється складова частина території України, яка володіє своїми природними, соціально-економічними, національними та культурними умовами. До регіональних органів управління відносять виконавчі комітети місцевих органів самоврядування, їх відділи, управління, інші підрозділи. До їх компетенції входить широке коло повноважень регіонального значення.

Державна політика України характеризується великою і різкою мінливістю, при зміні лідера країни уряд повністю змінює курс розвитку. Від подібних кроків страждає вся система державного управління, і тому не може відрізнятися достатньою стабільністю, щоб володіти можливістю бути стримуючим фактором при мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах.

Незважаючи на те, що пункти про розширення повноважень місцевих регіональних органів є практично у всіх програмах політичних сил України - тобто розуміння необхідності подібного кроку є, або відстежується потреба населення в подібних реформах - активних кроків у цьому напрямку не здійснюється.

Звичайно, влада на рівні регіону контролює органи місцевого самоврядування, приймає різні регіональні програми, але юридично регіональною владою не є. Однак слід зазначити, що протягом тривалого проміжку часу більше зростання напруженості і протиріч має місце саме у взаєминах між центром і регіонами. Регіональні органи влади не можуть впливати на рішення і кадрові розстановки, що приймаються центром. Регіональні адміністрації формують центральний уряд, і керують ними чиновники, які призначаються з Києва, що створює велике зростання напруженості між ними та обласними радами.

державна система управління

В Україні існують регіони, які значно відрізняються один від одного за багатьма параметрами: мови, релігії, політичних поглядів, менталітету. Спрямованість центральної політики і розподілу допомоги по регіонах різниться по тому, представники якого регіону переважають в уряді. Вони прагнуть поширити менталітет і цінності свого регіону на всю країну і не враховують у своїй політиці та прийнятих рішеннях особливостей інших регіонів.

Традиційно в Україні про регіональні відмінності та диспропорції в регіональному розвитку згадують переважно перед виборами і частково - після прийняття бюджету на наступний рік. Однак, останнім часом все більше проголошується ідей і проектів про розширення прав регіонів, зменшення диспропорції у розвитку регіонів та формуванні єдиної української спільноти під егідою загальної національної ідеї.

Цілями освоєння дисципліни «Державне і регіональне управління» є:

- підвищення рівня науково-теоретичних знань в галузі державного управління;

- узагальнення теоретичних знань про сучасну систему державного управління в Україні;

- поглиблення професійних компетенцій у сфері публічного адміністрування в умовах соціально-політичних трансформацій сучасної системи управління.

Завдання, які ставить перед собою курс «Державне і регіональне управління»:

- знати головні теоретичні концепції та нормативно-правову базу в галузі державного адміністрування та місцевого самоврядування;

- володіти спеціальною термінологією та сучасною науковою методологією в галузі сучасної теорії державного управління;

- професійно розбиратися в питаннях організації і функціонування сучасного державного управління і конкретної діяльності державних органів на місцевому, регіональному рівнях.

Загальнонауковою основою вивчення дисципліни є вивчення таких дисциплін як «Історія», «Філософія», «Вища математика», «Соціологія ринку», «Інформаційні системи і технології», «Історія управлінської думки».

державне і регіональне управління

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна професійної підготовки обов'язкової частини, тісно пов'язана з дисципліною «Теорія державного управління», а також є базою для вивчення дисциплін «Адміністративний менеджмент», «Публічне управління», «Регіонально-адміністративний менеджмент», «Етика державного службовця».

Якщо Ви студент і вивчаєте предмет «Державне та регіональне управління», потрібна допомога в замовленні курсових робіт чи рефератів - звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!