Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Економіка та організація виробничої діяльності підприємства

Економіка та організація виробничої діяльності підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Формування ринкової економіки в Україні призвело до суттєвих змін зовнішнього середовища функціонування підприємств реального сектора економіки. Це вимагає осмислення найважливіших принципів їхньої поведінки, що забезпечують достатній ступінь стійкості. Важливе значення в забезпеченні такої стійкості мають організаційно-правові форми підприємств та способи об'єднання в більш великі бізнес-структури.

Особливу увагу на підприємствах необхідно приділити ефективному використанню трудових ресурсів, що є головним чинником виробництва, що забезпечує функціонування засобів праці і придбання предметами праці заданих властивостей і параметрів.

виробничий-процес

Разом з тим зберігають значення форми і способи використання предметів матеріальної праці – основних і оборотних фондів, пов'язаних переважно з техніко-технологічними, а не соціально-економічними відносинами.

У зв'язку з цим у навчальному курсі «Економіка та організація виробничої діяльності підприємства» знайшли відображення як базові характеристики виробничих процесів на підприємствах, пов'язані зі стоянням продуктивних сил, так і похідні, обумовлені специфікою організаційно-економічних відносин.

Курс «Економіка та організація виробничої діяльності підприємства» рекомендується студентам, які навчаються за напрямами «Бакалавр економіки», «Бакалавр з менеджменту» і за спеціальностями «Менеджмент організації», «Регіональна економіка і територіальне управління», «Маркетинг», «Математичні методи в економіці».

«Економіка та організація виробничої діяльності підприємства» – одна з найважливіших наукових дисциплін, включених у навчальний план підготовки студентів різних спеціальностей і напрямків. Вона тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Економічна теорія», «Аналіз господарської діяльності», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логістика», «Фінанси підприємства» та ін.

Приступаючи до вивчення курсу, необхідно визначитися з його предметом і колом питань, що випливають з нього. Онтологічно економікою прийнято називати науку про закони функціонування економічних систем. Об'єктами пізнання економіки є економічні суб'єкти та процеси. Об'єктами пізнання економіки країни є загальноекономічні процеси, співвідношення між високо агрегованими структурами: домашнє господарство, підприємство, держава, регіон, зовнішній ринок.

виробничі-процеси-на-підприємстві

Предметом вивчення даного курсу є методи, правила і прийоми раціональної організації виробничого процесу у просторі і в часі.

Об'єктом вивчення дисципліни є промислові підприємства різних форм власності.

Зміст курсу «Економіка та організація виробничої діяльності підприємства» представлено наступними основними розділами:

- промислове підприємство – складна виробнича система;

- виробничий процес і принципи його організації;

- організація виробничого процесу в просторі;

- організація виробничого процесу у часі;

- організація потокових методів виробництва;

- організація конструкторської підготовки виробництва;

- організація технологічної підготовки виробництва;

- організація допоміжних цехів та обслуговуючих господарств на підприємстві.

У даному курсі розглядаються питання, пов'язані з оптимальною організацією та підготовкою виробничого процесу на підприємстві.

ринкова-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: О. Г. Туровець, В. Н. Попов, В. Б. Родіонов та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Економіка та організація виробничої діяльності підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!