Роздрукувати сторінку

Міжнародна інвестиційна діяльність, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» входить в перелік курсів варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу. Заснована на знаннях наукових законів виробництва. Для освоєння дисципліни необхідні знання основних економічних законів, особливостей ведення виробництва. Дисципліна спрямована на те, щоб дати студентам теоретичні, методологічні та практичні знання, що формують сучасну практичну основу для освоєння профілюючих навчальних дисциплін і виконання основних професійних завдань: обґрунтування ефективного ведення виробництва.

Метою освоєння дисципліни є ознайомлення студентів з основними закономірностями, структурою та принципами організації інвестиційної діяльності, її основних елементів, а також міжнародної інвестиційної діяльності для подальшого застосування їх на практиці.

інвестиційна-діяльність

Завданнями дисципліни є:

- вивчити поняття міжнародної інвестиційної діяльності;

- вивчити основних суб'єктів, що здійснюють міжнародну інвестиційну діяльність;

- вивчити основні об'єкти інвестування в міжнародній інвестиційній діяльності;

- вивчити види міжнародних інвестицій;

- вивчити особливості залучення прямих іноземних інвестицій;

- вивчити договірні відносини у міжнародній інвестиційній діяльності.

Дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини дисциплін. Викладання дисципліни спирається на знання та навички, отримані в результаті вивчення дисципліни «Світова економіка».

Для вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- джерела і види фінансових ресурсів світу;

- особливості міжнародних економічних відносин;

- розвинені країни у світовій економіці;

- країни, що розвиваються, у світовій економіці;

- сутність та види цін світового ринку, принципи формування та обґрунтування зовнішньоторговельних цін.

-- Вміти:

- застосовувати методи аналізу з точки зору характеристики світового господарства;

- визначати основні структурні зрушення у світовому господарстві.

-- Володіти:

- навичками дослідження основних форм міжнародних економічних відносин в сучасних умовах;

- навичками дослідження структурних зрушень в економіці.

Міжнародна-інвестиційна-діяльність

У процесі засвоєння даної дисципліни учень формує і демонструє наступні компетенції:

-- Загальнокультурні компетенції:

- здатність використовувати основи економічних і математичних знань при оцінці ефективності результатів діяльності в різних сферах;

-- Загальнопрофесійні компетенції:

- здатність розуміти економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і аналізувати тенденції розвитку української та світової економік;

- здатність аналізувати потенціал регіональної, галузевої і функціональної будови національної економіки;

-- Професійні компетенції:

- умінням контролювати дотримання валютного законодавства України при переміщенні через митний кордон Митного союзу товарів, валютних цінностей, внутрішніх цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- умінням забезпечувати в межах своєї компетенції захист прав інтелектуальної власності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- сучасні методи діагностики та аналізу;

- методи прийняття рішень в області соціально-економічних проблем;

- принципи розвитку економіки;

- принципи аналізу тенденцій розвитку української та світової економік;

- основи валютного законодавства;

- методи митного контролю;

- види інтелектуальної власності;

- методи захисту прав інтелектуальної власності.

-- Вміти:

- застосовувати сучасні методи діагностики та аналізу;

- приймати управлінські рішення в соціально-економічній площині;

- аналізувати економічні процеси;

- оцінювати тенденції розвитку української та світової економік;

- використовувати нормативно-правову базу в сфері валютного законодавства;

- використовувати відомі методи митного контролю;

- використовувати відомі види інтелектуальної власності;

- використовувати відомі методи захисту інтелектуальної власності.

-- Володіти:

- навичками використання отриманих економічних знань;

- здатністю використання основ економічних знань в різних сферах діяльності;

- навичками аналізу економічних процесів;

- навичками використання валютного законодавства при переміщенні товарів, валютних цінностей через митний кордон;

- використання методів митного контролю;

- навичками забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;

- навичками захисту прав інтелектуальної власності.

міжнародні-інвестиції

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: І.П. Ніколаєва, Л.С. Шаховська та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Міжнародна інвестиційна діяльність» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!