Роздрукувати сторінку

Контролінг, як навчальна дисципліна

« Назад

Контролінг – це певний напрямок економічної діяльності на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово – економічної функції в менеджменті для утвердження оперативних і тактичних управлінських рішень.

Програма дисципліни «Контролінг» розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Міністерства Освіти України. Ця дисципліна входить у блок спеціальних дисциплін з підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент організації».

Контролінг

Необхідність даної дисципліни пояснюється тим, що більшість підприємств потребують серйозного реформування і реструктуризації. Значна їх частина характеризується застарілими технологіями, основними фондами, структурами і методами управління. Навіть на відносно молодих і благополучних з фінансово-економічної та виробничо - технічної точки зору підприємствах організаційні структури і методи управління потребують корегування у відповідності з сучасними умовами господарювання. Знання механізмів виведення підприємств з кризових ситуацій вкрай необхідно майбутнім фахівцям у галузі економіки, менеджменту, підприємництва.

Дисципліна «Контролінг» є однією з основних у системі підготовки майбутніх фахівців з «Менеджменту організації». Вона тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Дослідження систем управління», «Управління проектами», «Управління підприємством», «Управління змінами» та ін.

Розвиток ринкових відносин, роздержавлення підприємств з подальшою їх приватизацією, відкриття внутрішнього вітчизняного ринку для зарубіжних товаровиробників, поставили у скрутне становище багато вітчизняних підприємств і організацій, різних організаційно-правових форм. Таким чином, об'єктом вивчення дисципліни «Контролінг» є виробничо-господарська, організаційно-управлінська та фінансова діяльність підприємств в умовах ринкової економіки.

Мета вивчення дисципліни «Контролінг» полягає в тому, щоб студенти отримали цілісне уявлення про систему управління прибутком на підприємствах і придбали необхідні навички ефективного управління підприємствами.

реалізація-контролінгу

При вивченні цієї дисципліни мають бути реалізовані такі основні завдання: сформувати знання про підходи контролінгу в системі менеджменту і продукції в організації, про сучасні концепції контролінгу; оволодіти прийомами і навичками оцінки стану організації з точки зору управління контролінгу; вивчити еволюцію забезпечення контролінгу в організації, основні методи контролінгу; оволодіти механізмом реалізації контролінгу в організації; придбати практичні навички в області управління контролінгом; отримати необхідні знання для того, щоб мати уявлення про особливості реалізації контролінгу в Україні та інших країнах; формувати знання в області організації і реалізації контролінгу, необхідні менеджеру для роботи в багатонаціональному колективі в умовах глобалізації.

Фахівець з менеджменту організації повинен:

- вміти ставити стратегічні цілі та формулювати практичні завдання, пов'язані з реалізацією на підприємстві професійних функцій; знаходити розв'язання типових задач, у тому числі в нестандартних ситуаціях, і вирішувати нестандартні завдання, що виникають в роботі; самостійно працювати на посадах, що потребують аналітичного підходу;

- володіти знанням закономірностей і особливостей розвитку підприємств в умовах фінансової нестабільності;

- оцінювати форми взаємовідносин підприємства з будь-якими фінансовими інститутами.

управління-контролінгом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Майер Е., Манн Р., Архипов Н.І., Кульба В.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Контролінг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!