Роздрукувати сторінку

Малий бізнес, як навчальна дисципліна

« Назад

Малий бізнес (або по-іншому мале підприємництво) — це така форма підприємницької діяльності, яка не може бути здійснена без підтримки і базується на основі створення і управління малими підприємствами, що не перебувають в об'єднаннях.

В даний час, малий бізнес в Україні, тобто, підприємством малого та середнього бізнесу можна вважати такі комерційні організації та кооперативи споживчого характеру, які включені до державного реєстру юридичних осіб та відомості про яких представлені в реєстрі в повному обсязі. Виняток складають муніципальні підприємства, державні організації та унітарні підприємства.

бізнес-плани

Також до реєстру можуть бути внесені фізичні особи – у відділ реєстру під назвою єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців. Тоді фізична особа вважається приватним підприємцем, які мають право ведення індивідуального бізнесу. Якщо його організація відповідає всім вимогам, то він визнається власником підприємства малого або середнього бізнесу. Такими вважаються також фермерські господарства, сільськогосподарські угіддя у тому випадку, коли вони відповідають переліку вимог.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів навичок роботи в плануванні, організації і веденні малого бізнесу, з урахуванням специфіки конкурентних відносин у малому бізнесі, а також у підготовці фахівців, адаптованих до сучасних тенденцій розвитку промисловості і галузевих ринків, здатних самостійно використовувати отримані знання в малому бізнесі.

Дисципліна "Малий бізнес" є дисципліною варіативної частини загальнопрофесійного циклу державного стандарту вищої професійної освіти за напрямом «Менеджмент», оскільки формує базові аспекти управління малим бізнесом в ринковому середовищі, який є основною частиною розвитку регіонів та галузей, а також економіки в цілому.

У сучасній економіці основним фактором розвитку, джерелом економічного зростання є малий бізнес.

Програма передбачає попереднє вивчення дисципліни «Загальна економічна теорія», «Мікроекономіка», «Економіка галузі», «Управління малим бізнесом». "Малий бізнес" є попередньою дисципліною для вивчення «Управління проектами», «Регіональної економіки», «Виробничого менеджменту», «Інноваційного менеджменту», «Управлінських рішень», «Стратегічного менеджменту», «Менеджменту організації».

Малий-бізнес

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- готовий брати участь у визначенні напрямів дослідження з використанням методів пошуку інженерно-технічних рішень, розробки і подальшому впровадженні технологічних і продуктових інновацій;

- знає сучасну систему управління якістю, систему забезпечення конкурентоспроможності та методи оцінки конкурентоспроможності товарів (послуг);

- знає економічні основи поведінки організацій, має уявлення про різні структури ринків і здатний проводити аналіз конкурентного середовища галузі, застосовувати отримані результати при створенні нових продуктів (послуг);

- здатний розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій, виробництва нових продуктів, надання послуг.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати здатність та готовність:

- поняття галузь, ринок і малий бізнес, взаємозв'язок і взаємовідношення структури галузі;

- місце малого бізнесу у народному господарстві;

- регіональні фактори малого бізнесу;

- галузеві фактори малого бізнесу;

- галузева структура підприємств малого бізнесу;

- регіональна структура підприємств малого бізнесу;

- стратегії розвитку малого бізнесу;

- забезпечення розвитку малого бізнесу;

- нецінова конкуренція в малому бізнесі, структура ринку і різноманітність продукту;

- система державної підтримки та регулювання малого бізнесу;

- роль малих підприємств у вирішенні економічних, соціальних і політичних проблем;

- малий бізнес і ефективність функціонування економіки;

- перспективи технічного, економічного і соціального розвитку малого бізнесу.

управління-малим-бізнесом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: ред. В.Я. Горфінкель, В. А. Шван, Н.М. Абдікєєва, О.В. Китовой та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Малий бізнес» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!