Роздрукувати сторінку

Економіко-математичне моделювання, як навчальна дисципліна

« Назад

У вузькому сенсі моделювання - це метод наукового дослідження (пізнання) оточуючого нас світу, що полягає в підміні реальних об'єктів чи явищ їх свідомо спрощеними образами (моделями) з метою вивчення цих образів і подальшого перенесення отриманих результатів і висновків на об'єкти і явища реального світу.

У широкому сенсі моделювання являє собою наукову дисципліну, в рамках якої вивчаються методи побудови і використання моделей для пізнання реального світу.

Економіко-математичне-моделювання

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» є однією з дисциплін, включених у навчальний план студентів спеціальності - Економіка і управління на підприємстві. Вона покликана підготувати майбутніх економістів-менеджерів до прийняття науково (математично) обґрунтованих, ефективних рішень при плануванні і управлінні економічними процесами. Дана дисципліна базується на матеріалі:

- математичних та природничих дисциплін: математика, інформатика, інформаційні технології в економіці, фізика;

- загальних професійних дисциплін: статистика, маркетинг, менеджмент, економіка підприємства, планування на підприємстві, техніко-економічний аналіз діяльності підприємств, фінанси, грошовий обіг та кредит;

- спеціальних дисциплін: наукові дослідження в економіці і менеджменті, організація виробництва на підприємствах.

Метою вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є засвоєння основних понять і загальних теоретичних питань дослідження операцій, моделей і методів розв'язання широкого ряду економічних завдань із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки. Для досягнення цієї мети студенти повинні:

- знати постановку і методи розв'язання задач математичного програмування, календарного та мережевого планування, методи формального опису та імітаційного моделювання економічних процесів, задач оптимального управління запасами і функціонально-вартісного аналізу;

- вміти складати математичні моделі задач формування виробничої програми підприємств, планування перевезень, управління запасами і вирішувати ці задачі на ЕОМ, використовуючи сучасне програмне забезпечення (наприклад, процесор електронних таблиць Microsoft Excel).

моделювання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

- основні математичні моделі раціональної поведінки економічних агентів, економічної динаміки і рівноваги економічних системах;

- найбільш значущі для практики теоретичні результати, отримані при дослідженні економіко-математичних моделей;

- умови, в яких ці результати застосовні;

Вміти:

- формулювати завдання у відповідній області діяльності на мові економіко-математичного моделювання;

- аналізувати побудовані формалізовані моделі;

- застосовувати результати теоретичних досліджень економіко-математичних моделей при підготовці прийняття економічних рішень.

Володіти:

- математичним підходом до постановки економічних завдань;

- методами аналізу, планування, дослідження та управління економічними відносинами в ринковому середовищі, виявлення резервів і шляхів підвищення ефективності конкуренції, організаційних структур і використання галузевих і регіональних виробничих ресурсів.

математичні-моделі

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А. В. Стариков, І. С. Кущева, С. А. Жданов та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіко-математичне моделювання» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!