Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни «Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерція» дозволяє оволодіти теоретичними засадами та завданнями економічного аналізу в умовах ринкової економіки, методами і прийомами його проведення, методиками оцінки використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів різних форм власності.

В результаті вивчення дисципліни "Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств" студенти повинні:

-- Знати:

- цілі, задачі, методи, прийоми, види економічного аналізу;

- інформаційне забезпечення і організацію аналітичної роботи на підприємстві;

- теоретичні основи методики аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності, їх взаємозв'язок.

-- Вміти:

- користуватися нормативними та іншими джерелами інформації;

- володіти методами і прийомами аналізу;

- оцінювати ефективність комерційної діяльності, пов'язаної з використанням ресурсів;

- приймати управлінські рішення, що забезпечують економічне зростання, рентабельність, платоспроможність і стійкість фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможність;

- проводити маркетингові дослідження, здійснювати самостійний пошук необхідної інформації для вирішення професійних завдань, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Аналіз-фінансово-господарчої-діяльності-підприємств

В процесі вивчення дисципліни необхідно формувати у студентів аналітичне мислення, забезпечувати виховання конкурентоспроможних фахівців, які вміють адаптуватися в умовах зміни ринкових ситуацій. Вивчення теоретичних питань, викладених у програмі, студенти здійснюють за допомогою основної літератури, наведеної в кінці програми. Список основної літератури є альтернативним. Студент може вибрати за рекомендацією викладача один із запропонованих підручників.

При вивченні дисципліни слід враховувати, що студенти вивчили блок дисциплін, які формують основні економічні поняття, що є основою вивчення даної дисципліни (економіка організації, фінанси і кредит, податки та ін).

Дана дисципліна за навчальним планом віднесена до циклу спеціальних. Враховуючи прикладний характер цієї дисципліни, мотивація навчальної діяльності повинна розкривати, де і коли отримані знання і вміння можуть бути використані в практичній діяльності фахівця.

Аналіз-фінансово-стану

Це обґрунтовує необхідність використання активних методів навчання, інноваційних технологій, організації самостійної роботи студентів на заняттях і в позаурочний час.

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, потім доцільно вивчити аналіз фінансового стану, т. к. аналіз діяльності підприємства передбачає узагальнюючу оцінку його фінансового стану за даними бухгалтерської звітності. Після цього необхідно вивчити методику аналізу окремих показників господарської діяльності, їх вплив на фінансовий стан підприємства.

У відповідності з цілями освітньої програми і завданнями професійної діяльності необхідно сформувати такі компетенції:

- загальнонаукові: навчити володіти навичками знаходити, обробляти, розуміти і використовувати необхідну інформацію;

- інструментальні: навчити володіти навичками професійно обґрунтовувати, розробляти, корегувати і представляти матеріали та пропозиції щодо вдосконалення діяльності; раціонально планувати і організовувати власну діяльність з метою досягнення професійних цілей;

- функціональні і організаційні: навчити володіти навичками встановлення цілеспрямованої і конструктивної комунікації для постановки та досягнення власних, групових і суспільних цілей; здатність аналізувати договірні і поточні взаємовідносини з контрагентами з метою їх оптимізації та розвитку.

фінансово-господарська-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Безкоровайний О., Філіпові Г. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!