Роздрукувати сторінку

Митна безпека, як навчальна дисципліна

« Назад

Митну політику і митну безпеку можна вважати одними з факторів, які впливають на рівень національної безпеки України.

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок з аналізу та оцінки ризиків при проведенні митного контролю.

Митна-безпека

Основними завданнями досліджуваної дисципліни є: вивчення та аналіз загальних положень теорії ризиків і нормативно-правової бази для з'ясування сутності, видів та особливостей ризиків, а також методології формування і застосування системи управління безпекою в галузі митної справи; оволодіння базовими уміннями і навичками, що дозволяють здійснювати аналіз та оцінку ризиків при проведенні митного контролю.

митна-справа

З вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- термінологію в галузі управління митними ризиками;

- класифікацію ризиків у галузі митної справи;

- нормативно-правове забезпечення управління ризиками в галузі митної справи;

- структуру системи управління ризиками (СУР) в митній службі України;

- підрозділи, які займаються виявленням, аналізом і координацією діяльності з управління ризиками та їх функції;

- інструменти СУР, порядок їх формування та застосування;

- інформаційні ресурси та інформаційні технології, що застосовуються в рамках СУР;

- основні показники, що характеризують ефективність СУР.

-- Вміти:

- здійснювати аналіз інформації, у тому числі тієї, що міститься в базах даних митних органів, на предмет виявлення митних ризиків;

- описати, в тому числі, формалізовано, виявлені ризики в галузі митної справи; здійснювати аналіз електронного звіту про результати застосування заходів щодо мінімізації ризиків; застосовувати цільові методики виявлення ризиків;

- оцінювати ефективність застосування профілів ризиків. володіти: навичками роботи з інформаційними системами митних органів, що застосовують в рамках СУР.

-- Володіти:

- навичками і прийомами виконання заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації в межах виконання посадових обов'язків з допомогою джерел;

- основними навичками і прийомами виконання заходів по забезпеченні інформаційної безпеки та захисту інформації в межах виконання посадових обов'язків;

- навичками і прийомами виконання заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації в межах виконання посадових обов'язків у повному обсязі;

- навичками виконання вимог щодо захисту інформації при отриманні, зберіганні, обробці інформації, використання комп'ютерної техніки, програмно-інформаційних систем, комп'ютерних мереж з допомогою джерел;

- навичками виконання основних вимог щодо захисту інформації при отриманні, зберіганні, обробці інформації, використання комп'ютерної техніки, програмно-інформаційних систем, комп'ютерних мереж; навичками виконання вимог щодо захисту інформації в повному обсязі при отриманні, зберіганні, обробці інформації, використання комп'ютерної техніки, програмно-інформаційних систем, комп'ютерних мереж митних органів.

митні-ризики

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Митна безпека» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!