Роздрукувати сторінку

Інноваційний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Інноваційний менеджмент» - предмет, який включений до економічних напрямків навчання студентів.

Світова теорія і практика господарювання в ринковому середовищі переконливо доводять, що єдиним реальним способом подолання криз і спадів у розвитку будь-якої країни є інноваційна активність в різних сферах економіки.

інноваційна-діяльність

При цьому інноваційна діяльність є невід'ємною складовою функціонування комерційних організацій і підприємств у ринковій економіці господарювання та стає найважливішим фактором успіху у конкурентній боротьбі на національному та світовому ринках. Підвищення ефективності діяльності організацій-новаторів в умовах конкуренції забезпечується за рахунок отримання ними додаткового прибутку за монополію на нові значення, яка носить тимчасовий характер і поширюється на період новизни інновацій.

У зв'язку з цим будь-який прогресивний керівник повинен постійно прагнути впроваджувати нові товари і послуги, нову сучасну техніку, технологію, покращувати організаційну структуру, систему оплати, методи роботи з кадрами.

На відміну від традиційного менеджменту керування інноваційними перетвореннями самостійних суб'єктів господарювання пов'язане з нестабільними внутрішніми і зовнішніми умовами організації, високої степені невизначеності і ризиків, тому вимагає особливих підходів і методів розробки і прийняття управлінських рішень по створенню, освоєнню і комерціалізації нововведень у різних напрямках діяльності.

У відповідність з цим оволодіння механізмом управління інноваційною діяльністю є однією з важливих завдань сучасного менеджменту, що пред'являє нові, незрівнянно більш важливі, ніж це було раніше, вимоги до професійної підготовки фахівців в області інноваційного менеджменту.

Інноваційний-менеджмент

Мета цього курсу «Інноваційний менеджмент» – формування теоретичних знань і практичних навичок з організації та управління інноваційною діяльністю сучасних організацій з технологічних, організаційних, управлінських, інвестиційних і соціально-психологічних позицій.

Завдання курсу «Інноваційний менеджмент»:

- вивчити теоретичні основи науки інноватики;

- дослідити стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності в різних країнах;

- сприяти набуттю практичних навичок у створенні і функціонування організацій інноваційного типу;

- оволодіти методологією формування та реалізації конкурентної інноваційної стратегії;

- навчити практичним основам розробки і впровадження інноваційних програм і проектів;

- навчити методам оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних програм і проектів.

Студенти, які освоїли курс «Інноваційного менеджменту» повинні вміти:

- визначати і враховувати у своїй подальшій роботі тенденції розвитку НТП у конкретних секторах економіки;

- розробляти інноваційні програми і проекти і бізнес-плани;

- брати участь у розробці і створенні інноваційних підприємств різних типів;

- формувати сприятливий інноваційний клімат для адаптації фірм до інновацій;

- систематизувати вихідну інформацію для отримання об'єктивної оцінки інноваційних проектів;

- приймати рішення при виборі джерел і розмірів фінансування для розробки інноваційних проектів;

- знаходити найбільш ефективний варіант інноваційних рішень;

- застосовувати практичні прийоми обґрунтування інноваційних рішень в умовах невизначеності і ризику;

- володіти знанням закономірностей і особливостей розвитку підприємств в умовах високої конкуренції та необхідності інноваційної діяльності;

- оцінювати форми взаємовідносин підприємства з будь-якими організаціями інноваційної інфраструктури.

курс-Інноваційний-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Макаров В.Л., Орлов А.І., Румянцева З.П., Саломатін Н.А., Акбердін Р.Е. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Інноваційний менеджмент» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!