Роздрукувати сторінку

Міжнародний промисловий маркетинг, як навчальна дисципліна

« Назад

Промисловим маркетингом називається система розроблення та реалізації виробничої і комерційної політики на промисловому підприємстві, націлена на одержання максимального прибутку на основі вивчення ринку і створення конкурентоспроможної продукції за умови її повної реалізації.

Концепцією промислового маркетингу є встановлення мети, яка досягається завдяки розробці програми, що визначає виробничу і комерційну політику підприємства.

маркетингова-діяльність

Метою промислового маркетингу є:

− отримання прибутку;

− забезпечення сталого розвитку підприємства;

− досягнення ефективності виробництва і збуту промислової продукції;

− підтримання належного авторитету підприємства серед економіки і державних структур;

− ефективна соціально-економічна політика на підприємстві і досягнення стабільності його персоналу.

При досягнення поставленої мети потрібно узгодити такі фактори:

− стабільність;

− стійкість розвитку підприємства;

− потреби споживачів інтереси держави.

Завдяки правильно організованій та ефективно діючій системі маркетингу забезпечується відповідний рівень задоволення суспільства, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства.

Метою освоєння дисципліни є розширення теоретичних знань і практичних навичок в області завдань, структури і методів маркетингової діяльності на промисловому підприємстві в умовах переходу від орієнтації на всесвітнє зростання виробництва до орієнтації на максимальне задоволення потреб.

Міжнародний-промисловий-маркетинг

Завдання:

- формування уявлень про те, що маркетинг є інструментом досягнення економічних цілей підприємства шляхом ефективного рівня потреб шляхом пропозиції їм конкурентоспроможної продукції;

- вивчення системи та взаємозв'язку товарознавчих характеристик основної промислової продукції, технічних аспектів, тенденцій науково - технічного прогресу, кон'юнктуроутворюючих факторів в основних галузях промисловості (галузевий маркетинг).

Вхідні компетенції:

- вміння аналізувати і формувати комплексні маркетингові заходи в області товару, ціни, розподілу, просування і здатність організовувати їх виконання;

- здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність з позицій соціальної значущості прийнятих рішень;

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності.

Вихідні компетенції:

- вміння аналізувати та формувати комплексні маркетингові заходи в області товару, ціни, розподілу, просування і здатність організовувати їх виконання;

- організація впровадження заходів щодо поліпшення виробничої системи, виявлення проблем та пошуку шляхів їх вирішення;

- здатність аналізувати взаємозв'язки між функціональними стратегіями компаній з метою підготовки збалансованих управлінських рішень.

промисловий-маркетинг

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Котлер Ф., Костроміна Є. В., Годін А. М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Міжнародний промисловий маркетинг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!