Роздрукувати сторінку

Митно-тарифне регулювання, як навчальна дисципліна

« Назад

Митний тариф є одним з основних інструментів торгової політики держави. Під митним тарифом розуміють перелік ставок митних мит, упорядкованих у відповідності з товарною номенклатурою, яка застосовується для класифікації товарів у зовнішній торгівлі тієї чи іншої країни.

Метою вивчення дисципліни «Митно-тарифне регулювання» є формування у студентів цілісного уявлення про правове забезпечення, систему, механізм, інструменти і практику державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також набуття ними теоретичних знань і професійних умінь у застосуванні законодавчих актів у сфері МТР.

зовнішньоекономічна-діяльність

Основні завдання:

– з'ясування цілей, завдань та механізму реалізації державного регулювання ЗЕД;

– розгляд правового, організаційного та методичного забезпечення державного регулювання ЗЕД;

– вивчення механізму та інструментів митно-тарифного регулювання;

– оволодіння знаннями в області застосування заборон та обмежень економічного характеру. Формування практичних навичок застосування правових актів, пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон.

Вимоги до вхідних знань та умінь: зміст дисциплін «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Світова економіка».

Дисципліни, що вивчаються одночасно:

1. «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2. «Основи експертизи речовин при митному контролі».

3. «Економіка митної справи».

митний-тариф

У результаті освоєння дисципліни «Митно-тарифне регулювання» повинні бути сформовані наступні компетенції:

- уміння здійснювати контроль за дотриманням учасниками ЗЕД законодавства України при митних процедурах;

- володінням навичками застосування основних правил інтерпретації ЗЕД, та здійснення контролю за достовірністю класифікації товарів згідно з ЗЕД.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетенцій:

-- Знати:

- основні нормативні документи з питань МТР;

- основні методи окреслення вартості товару, справляння митних зборів, податків та інших митних платежів;

- методи визначення та принципи посвідчення країни походження товару;

- застосування законодавчих актів, нормативних та відомчих документів щодо визначення та засвідчення країни походження товарів;

- поняття засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин.

-- Вміти:

- контролювати дотримання заходів митно-тарифного регулювання, заборон і обмежень зовнішньоторговельної діяльності;

- застосовувати методи визначення митної вартості;

- застосовувати правила визначення країни походження товарів;

- застосовувати правила заяви прав на надання тарифних пільг і преференцій;

- контролювати дотримання заходів МТР, заборон і обмежень зовнішньоторговельної діяльності, застосовувати методи визначення митної вартості; правила визначення країни походження товарів, застосовувати правила заяви прав на надання тарифних пільг і преференцій.

Митно-тарифне-регулювання

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Скрипниченко В.А., Дмитрієв Ю.А., Толкушкін А. В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Митно-тарифне регулювання» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!