Роздрукувати сторінку

Планування і контроль фінансів, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансове планування являє собою процес прогнозування фінансових результатів та (в широкому сенсі) фінансового стану діяльності підприємства на основі аналізу фінансової і інвестиційної політики.

Фінансовий план підприємства - це документ, що відображає обсяг надходження і витрачання грошових коштів, що фіксує баланс доходів і надходжень, з одного боку, і витрат підприємства з іншої сторони.

Планування-і-контроль-фінансів

Предмет вивчення дисципліни – процес планування і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів компанії, організація грошового обороту та контролю за виконанням прийнятих рішень.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань, навичок і компетенцій з питань поточного і перспективного фінансового планування, формування та використання грошових фондів, організації грошового обігу, збалансованості матеріальних і фінансових ресурсів; підтримання ефективної структури капіталу; контролю за надходженням і використанням грошових коштів.

Курс присвячений формуванню у студентів навичок прикладного фінансового аналізу, підготовки і прийняття інвестиційних рішень у фінансовій сфері, роботи з фінансовою інформацією. В курсі розкриваються поняття: фінансовий менеджмент, фінансовий ризик, ціна та структура капіталу, управління заборгованістю, оцінка ефективності інвестиційних проектів, антикризове управління фінансами в умовах неспроможності та ін.

фінансове-планування

Курс містить основні відомості про сутність і функції фінансового менеджменту, його суб'єкти та об'єкти, основні задачі і обов'язки фінансового менеджера, управління фінансовими ризиками та власними фінансовими ресурсами, ціною і структурою капіталу, управління витратами і оборотними активами, бізнес-планування і управління інвестиційним проектом, реструктуризація та банкрутство.

«Планування і контроль фінансів» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки за напрямом підготовки «Менеджмент», входить до варіативної частини професійного циклу навчального плану.

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів.

Студент повинен:

- знати: сучасне законодавство, нормативні та методичні документи, що регулюють фінансову діяльність компаній; теоретичні та методологічні основи управління фінансовою діяльністю підприємств у ринковій економіці; джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів підприємств; принципи розробки і реалізації інвестиційної політики підприємства; методологічні основи управління основним і оборотним капіталом підприємств;

- вміти: проводити оцінку фінансових і реальних активів; аналізувати фінансові та інвестиційні ризики; оцінювати ступінь можливого ризику; проводити оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства, виявляти основні тенденції у зміні результатів фінансово - господарської діяльності; здійснювати розробку та оцінку інвестиційних проектів; використовувати ЕОМ і відповідне програмне забезпечення для рішення типових завдань фінансового менеджменту;

- володіти: методами аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності; методами формування капіталу підприємства, вибору та здійснення дивідендної політики; методами прийняття рішень в частині управління оборотними активами; методами планування, аналізу ефективності та реалізації інвестиційних проектів.

фінансовий-план

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Михайленко Н.М., Лукасевич І.Я., Ковальов В.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Планування і контроль фінансів» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!