Роздрукувати сторінку

Облік у галузях економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Облік у галузях економіки – курс для студентів економічних спеціальностей, що базується на знанні основних економічних процесів та бухгалтерських операцій.

Цілі опанування дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами дисципліни - дати студентам знання про основи бухгалтерського обліку в галузях економіки (промисловість, будівництво), сформувати у студентів загальні знання про сутність і призначення бухгалтерського обліку в галузях економіки, про прикладний зміст основних категорій обліку в галузях економіки.

бухгалтерський-облік

Завдання дисципліни:

- вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку в різних галузях національної економіки на основі використання національних стандартів;

- набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні;

- вивчення організації та методики бухгалтерського обліку в оптовій і роздрібній торгівлі;

- вивчення організації та методики бухгалтерського обліку у сфері ресторанного бізнесу вивчення організації та методики бухгалтерського обліку у сфері готельного бізнесу;

- вивчення організації та методики бухгалтерського обліку у сфері туристичного бізнесу;

- вивчення організації та методики бухгалтерського обліку у будівельних організаціях.

Облік-у-галузях-економіки

В результаті вивчення дисципліни «Облік у галузях економіки» студент повинен:

-- Знати:

- принципи, цілі, завдання бухгалтерського обліку в галузях економіки (промисловість, будівництво);

- прийоми ведення обліку на підприємствах;

- основи нормативного регулювання аудиту в Україні.

-- Вміти:

- правильно ідентифікувати на рахунках бухгалтерського обліку окремі факти господарської діяльності підприємства;

- точно оцінювати факти господарської діяльності суб'єкта з метою відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку;

- грамотно класифікувати господарські операції, як об'єкти бухгалтерського узагальнення.

-- Володіти:

- прийомами і способами відображення об'єктів обліку в системі бухгалтерського обліку суб'єктів промисловості, будівництва та інших галузей економіки і мати навички застосування рішень, що забезпечують економічну ефективність організацій.

Дисципліна «Облік у галузях економіки» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін. Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Бухгалтерський облік і аналіз», «Фінансовий облік». Дисципліна «Облік в галузях економіки» передбачає міждисциплінарні зв'язки з дисциплінами «Податки та оподаткування», «Фінансовий облік», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».

національна-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Агафонова М., Булаєв С., Куцко М., Нікулінкова Л. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Облік у галузях економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!