Роздрукувати сторінку

Аналіз економіки країн світу як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасні процеси глобалізації мають суперечливий вплив на економіку окремих країн і економічне зростання. У будь-якому випадку глобалізація породжує такі можливості для окремих економік, які дозволяють розвиненим країнам істотно розширювати свою присутність на зовнішніх ринках. У зв'язку з цим виникає питання про ступінь впливу даних країн на зовнішні ринки, обґрунтуванні значущості частки їх присутності.

Економічні цикли і зміни по-різному позначаються на окремих країнах, але лідери, як правило, зберігають свої позиції в будь-яких умовах. Найсильніші економіки світу кардинально не змінилися в порівнянні з 1980 роком. У двадцятці найбільших з'явилося лише 3 нових держави.

система світового господарства

США часто називають економічною наддержавою, тому що вона становить майже 1⁄4 від світової економіки, відрізняється розвитком інфраструктури, технологій, великою кількістю природних ресурсів. І це при тому, що 80% валового внутрішнього продукту країни приходить зі сфери обслуговування.

США поступається Китайській Народній Республіці і відстає на $6 млрд. за прогнозами ВМФ, розрив буде збільшуватися, і до 2024 року у США буде $25,79 трлн, а у КНР — $39,81 трлн.

Не є винятком і Україна, хоча ступінь її залученості поки невисокий. Все більш актуальною стає завдання підготовки кваліфікованих кадрів у сфері міжнародних відносин, що знають сучасні тенденції розвитку світової економіки.

Мета курсу «Аналіз економіки країн світу» - дати студентам знання про світову економіку як про цілісну систему, що включає економіки всіх країн світової спільноти, з урахуванням концептуальних змін економічної політики на стику XX-XXI ст., тенденцій розвитку на базі загальних макроекономічних показників.

світова економіка

У процесі вивчення дисципліни «Аналіз економіки країн світу» ставляться такі завдання:

- дати студентам можливість науково осмислити складні економічні процеси та явища сучасності на базі теоретичного матеріалу та емпіричних досліджень світової економіки;

- познайомити студентів з напрямками розвитку форм, методів господарювання, його організації та управління по окремих країнах і регіонах на тлі інтернаціоналізації господарського життя;

- формування уявлення про роль і місце України в системі світогосподарських зв'язків.

«Аналіз економіки країн світу» - обов'язкова дисципліна варіативної частини навчального плану.

Студент повинен до початку її вивчення освоїти зміст навчальних дисциплін «Макроекономіка», «Світова економіка і міжнародні економічні відносини» і мати уявлення про те, на яких ділянках своєї майбутньої професійної діяльності він зможе використовувати отримані знання в рамках компетенцій, обумовлених специфікою майбутньої роботи.

Дисципліна «Аналіз економіки країн світу» є попередньою для дисциплін: «Зовнішньоекономічна політика», «Міжнародні фінансово-економічні організації».

аналіз економіки країн світу, сучасна економічна система

Перелік наступних навчальних дисциплін, для яких необхідні знання, вміння та навички, що формуються даною навчальною дисципліною: «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Географія країн світу».

Таким чином, якщо Вам випала можливість вивчати курс «Аналіз економіки країн світу» і потрібно написати дипломну роботу або анотацію до магістерської звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!