Роздрукувати сторінку

Управління персоналом, як навчальна дисципліна

« Назад

Персонал (кадри) — весь штатний склад співробітників підприємства, що здійснюють різноманітні виробничо-господарські функції.

Дисципліна «Управління персоналом» призначена для того, щоб учні отримали професійні знання в галузі професійної діяльності.

персонал

Метою вивчення дисципліни є формування у студента цілісної системи знань про закономірності становлення і розвитку підсистеми управління людськими ресурсами організації як найважливішого елементу системи управління організацією в цілому, а також освоєння студентом навичок та вмінь управління персоналом організації.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння сутності та змісту процесу управління персоналом організації;

- оволодіння понятійним апаратом управління персоналом організації;

- оцінка місця і ролі управління персоналом в загальній системі управління підприємством;

- вивчення методів управління персоналом, формування навички використання ситуаційного підходу при їх виборі;

- формування здатності до аналізу організаційних проблем через призму людського фактора;

- розробка управлінського рішення щодо вдосконалення використання людських ресурсів організації;

- оцінка економічної і соціальної ефективності проектів вдосконалення системи і процесів управління персоналом. Дисципліна «Управління персоналом» є обов'язковою дисципліною варіативної частини.

персонал-організації

Структура дисципліни:

Тема 1. Сучасна концепція управління персоналом.

Тема 2. Кадрова політика підприємства. Психолого-управлінські аспекти кадрової роботи.

Тема 3. Вимоги до особистості керівника.

Тема 4. Структура персоналу та основні кадрові технології.

Тема 5. Організаційне проектування системи управління персоналом. Організація найму персоналу.

Тема 6. Методи відбору персоналу.

Тема 7. Адаптація персоналу.

Тема 8. Правове та документаційне забезпечення управління персоналом.

Тим 9. Кадровий резерв і стадії його формування.

Тема 10. Мотивація персоналу. Оцінка персоналу. Розвиток персоналу. Звільнення персоналу.

Тема 11. Управління корпоративною культурою інноваційної організації.

Тема 12. Зарубіжний досвід роботи з персоналом.

Дисципліна спирається на наступні курси: «Основи управління персоналом», «Основи теорії управління».

Дисципліна виступає опорою для наступних предметів: «Антикризове управління персоналом», «Документаційне забезпечення управління персоналом», «Управлінський облік і облік персоналу, «Сучасні технології роботи з персоналом», «Організаційна поведінка», «Психофізіологія професійної діяльності».

Знати:

- основні принципи взаємодії з зовнішніми організаціями (Міністерством праці та соціального захисту, Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування, Фондом обов'язкового медичного страхування, Державною службою зайнятості, кадровими агентствами) з питань управління персоналом.

Вміти:

- виявляти специфіку взаємодії із зовнішніми організаціями з питань управління персоналом.

Володіти:

- готовністю до взаємодій із зовнішніми організаціями з питань управління персоналом.

Управління-персоналом

На зародження та розвиток дисципліни свою увагу звертали такі науковці: Дейнека А.В., Василенко С.В., Кібанов А.Я. та ін.

Отже, якщо Ви прагнете отримати позитивну оцінку від викладача від виконаної роботи, або ж Вам необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Управління персоналом» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих працівників Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!