Роздрукувати сторінку

Аналіз національної економіки як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Аналіз національної економіки» вивчає економіку як цілісну систему, яка функціонує на основі певних відносин, які забезпечують її рівновагу і сталий розвиток.

Дисципліна «Аналіз національної економіки» відноситься до дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, що, з одного боку, узагальнює і поглиблює їх зміст, а, з іншого боку, використовує їх методологічний інструментарій дослідження. До таких дисциплін належать такі суміжні курси: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, вища математика для економістів, статистика, економіко-математичне моделювання та інші.

вивчення національної економіки

Крім того, вивчення дисципліни «Аналіз національної економіки» дає можливість поглибити розуміння предмета навчальних дисциплін професійного циклу підготовки за всіма економічними спеціальностями.

Цілі освоєння дисципліни - формування у студентів системних і пов'язаними з іншими досліджуваними дисциплінами знань про сучасну економіку України як про єдиний комплекс господарських відносин та державного регулювання з урахуванням економічного, інституційного, історичного та територіального аспектів її розвитку; вивчення національної економіки як частини світової економіки.

Національна економіка знаходиться в тісному взаємозв'язку з такими економічними дисциплінами як «Світова економіка», «Регіональна економіка та управління», «Державне регулювання національної економіки», «Прогнозування національної економіки». Вивчення представленого курсу створює основу для розгляду макро-, мезо- і мікроекономічних відносин з урахуванням цілісності та комплексності національної економіки та інструментів її функціонування та розвитку. Для освоєння даної дисципліни необхідні базові знання з таких курсів як «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Економічна географія».

регулювання національної економіки

В результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

а) основи змісту теоретичних концепцій дослідження національної економіки;

б) етапи перетворення національної економіки в інноваційну економіку;

в) потенціали та інструменти розвитку національної економіки;

г) підходи у створенні та забезпеченні національної безпеки;

д) ключові функції держави в регулюванні розвитку національної економіки.

2. Повинен вміти:

а) проводити порівняльний аналіз концепцій розвитку національної економіки;

б) проводити аналіз існуючих моделей розвитку національних економік;

в) визначати рівні функціонування національної економіки;

г) визначати основні аспекти системного зв'язку в системі національних рахунків;

д) визначати базисні функції держави в регулюванні ринкових процесів.

аналіз національної економіки, сучасна економіка України

3. Повинен володіти:

а) навичками узагальнення та оцінки результатів, отриманих при дослідженні типів національної економіки;

б) навичками виявлення стратегічних напрямів розвитку тієї чи іншої національної економіки;

в) підготовкою аналітичних матеріалів для оцінки програм соціально-економічного розвитку та прийняття рішень на макрорівні;

г) основними принципами та методикою побудови системи національних рахунків;

д) навичками аналізу економічних знань в освітньому процесі.

Якщо Ви вивчаєте курс «Аналіз національної економіки» і Вам необхідна допомога в підготовці контрольних та інших видів робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!