Роздрукувати сторінку

Управління грошовими потоками підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

В літературі з економіки є цілий ряд визначень поняття «фінансовий потік». Розглядаються такі поняття, як «фінанси», «грошові потоки», «фінансові ресурси», «припливи» і «відпливи». Різноманітність вказаних термінів обумовлена англосаксонським варіантом «cashflow», що у буквальному розумінні означає «грошовий потік», «потік касової готівки», «потік грошових коштів» або «фінансовий потік».

Мета дисципліни – формування системи поглиблених знань, аналітичних і практичних навичок щодо ефективної організації управління фінансовими потоками компанії.

Управління-грошовими-потоками-підприємства

Завдання дисципліни:

- оволодіти існуючими методичними підходами до організації фінансовими потоками компанії;

- сформувати уявлення про методичні основи формування інформаційного забезпечення аналізу фінансових потоків;

- визначити можливості застосування сучасних концепцій корпоративних фінансів в процесі управління фінансовими потоками компанії та оцінки їх ефективності в реальних умовах господарювання.

Дисципліна «Управління фінансовими потоками» є найважливішою дисципліною напряму підготовки «Економіка» за профілем «Фінанси».

Дисципліна базується на знаннях, отриманих «Макроекономічне прогнозування та планування», «Корпоративні фінанси», «Інституційна економіка», «Вища мікроекономіка, «Вища макроекономіка» та інших».

Спільно з іншими дисциплінами професійного циклу навчальна дисципліна «Управління грошовими потоками підприємства» покликана забезпечити інструментарій формування таких професійних компетенцій студента з підготовки «Фінанси».

фінансові-потоки

В результаті вивчення дисципліни «Управління грошовими потоками підприємства» студент повинен:

-- знати:

− зміст та підходи до аналізу та оцінки грошових потоків компанії;

− методичний інструментарій, що використовується в організації руху грошових потоків компанії;

− систему цільових параметрів організації грошових потоків;

− технології організації безготівкових розрахунків;

− методи прогнозування і оптимізації грошових потоків, моделі оптимізації залишку грошових коштів.

-- вміти

− визначати величину грошового потоку по кожному його виду;

− використовувати методи фінансового аналізу в управлінні грошовими потоками компанії;

− розробляти фінансові прогнози і прогнозувати зростання позитивного грошового потоку;

− застосовувати системний підхід в організації грошових потоків компанії;

− застосовувати системний підхід в управлінні грошовими потоками компанії.

-- володіти:

- аналітичними прийомами визначення доцільності прийняття фінансових рішень по створенню ефективної системи організації грошових потоків компанії;

– аналітичними прийомами визначення доцільності фінансових рішень у сфері управління грошовими потоками компанії;

- навичками прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень, що забезпечують стійкий фінансовий розвиток компанії та оптимізацію її грошового потоку.

управління-фінансовими-потоками

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бернстайн П., Брігхем Ю., Іванов В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Управління грошовими потоками підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!