Роздрукувати сторінку

Регіональна економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Регіональна економіка як дисципліна, що має прикладний характер і вивчає соціальні, виробничі, економічні, екологічні процеси; відносини між конкретним регіоном і всією економікою країни, іншими регіонами; ефективність і кінцеві результати виробничої діяльності; зміст, спрямованість, форми, методи, характер, а також результативність впливу на соціально – економічний розвиток регіонів управлінських рішень.

Завдання курсу - формування і розвиток просторового мислення керівників і спеціалістів управління як основна мета навчального процесу, умова підвищення ефективності та конкурентоспроможності менеджменту, стійкості соціально-економічного прогресу регіонів, міст та корпоративних структур.

економічний-розвиток

Основні ідеї та установки курсу – народногосподарський підхід, максимізація економічної та соціальної ефективності, філософська спрямованість практичних рішень в області просторової організації суспільства. Особливості їх наукового пізнання та практичного використання.

Мета навчального курсу «Регіональна економіка» - дати слухачу, студенту державного і муніципального управління глибокі знання в області теорії і методики регіонального аналізу та застосування їх в процесі управлінської діяльності.

Основними завданнями навчального курсу є:

- усвідомлення ролі регіональних аспектів і факторів у соціально – економічному розвитку України;

- аналіз сучасних тенденцій регіонального соціально – економічного розвитку і управління в Україні і за кордоном;

- оволодіння теоретичними основами управління регіональними процесами, головними формами і методами їх застосування теоретичних дослідженнях і на практиці;

- вивчення напрямків діяльності регіональних органів управління, їх взаємовідносин з центральними органами в різних сферах відтворювального процесу;

- вивчення процесу регіонального розвитку економіки.

розвиток-регіонів

В рамках даного курсу будуть розглянуті наступні питання:

- теоретико-методологічні основи розвитку регіональної економіки;

- основні напрями і методи стимулювання регіонального розвитку;

- механізми та інструменти управління розвитком регіональної економіки;

- показники соціально-економічного розвитку економіки регіонів.

В результаті вивчення даної дисципліни студент зможе продемонструвати:

- базові знання з економічних дисциплін, в тому числі по регіональній економіці;

- здатність застосовувати різні наукові підходи до обґрунтування механізмів та інструментів регіонального розвитку;

- навички практичної роботи з різного роду статистичною інформацією.

Робота в рамках даного курсу базується на знаннях основ економічної теорії, галузевої економіки, основ підприємницької діяльності, статистики та ін.

Регіональна-економіка

Свою увагу зародженню та формуванню предмету приділяли такі науковці: Галичанин Є.Н., Заусаєв В.К., Телушкіна Є.Н. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Регіональна економіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!