Роздрукувати сторінку

Фінанси і кредит, як навчальна дисципліна

« Назад

В процесі вивчення дисципліни "Фінанси і кредит" студенти набувають фундаментальні економічні знання в області організації грошового обігу і фінансів, основ організації і функціонування фінансової системи країни в цілому, її окремих ланок, а також кредиту, засад і особливостей реалізації кредитних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

- засвоїти понятійний апарат, взаємозв'язок та особливості економічних категорій грошей, фінансів і кредиту;

- вивчити механізми, структуру та інструментарій фінансового ринку сучасного суспільства;

- мати системне уявлення про тенденції розвитку державних і муніципальних фінансів, страхування, фінансів суб'єктів господарювання;

- вивчити систему фінансових відносин комерційного підприємства, зрозуміти особливості реалізації фінансових відносин у комерційних організаціях різних організаційно-правових форм;

- засвоїти механізм фінансування і формування основних і обігових виробничих фондів підприємства;

- зрозуміти структуру і призначення сучасної кредитної системи та кредитного механізму;

- вміти використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності при аналізі фактів економічного життя країни;

- оволодіти навичками самостійного вивчення та аналізу нових теоретичних розробок в галузі фінансів і кредиту, нормативно-правових документів і статистичних матеріалів з фінансово-кредитних питань.

грошовий-обіг

В результаті вивчення курсу «Фінанси та кредит» студент повинен набути наступні навички:

- дослідження проблем грошового обігу та функціонування кредитної системи;

- розрахунку показників грошового обігу, рівня інфляції, реальних доходів плати за кредит, інвестиційних доходів.

Програма курсу «Фінанси та кредит» розрахована на студентів, що навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації», «Національна економіка», «Прикладна інформатика в економіці».

Дисципліна «Фінанси та кредит» належить до загально-професійних дисциплін державного компонента, є теоретичним курсом, в рамках якого студенти отримують знання в області грошей і грошового обігу як основи функціонування фінансової та кредитної систем сучасного суспільства; фінансів, сфер і ланок фінансової системи, організації фінансових відносин держави і суб'єктів господарської діяльності; кредиту та його функціонування в системі господарських відносин.

Фінанси-і-кредит

Завдання дисципліни:

- розширення і поглиблення теоретичних знань в області грошового обігу, фінансів і кредиту;

- оволодіння основними прийомами та навичками аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку фінансово-кредитної системи держави, підприємств і організацій;

- вивчення структури фінансової системи і змісту її основних елементів;

- вивчення кредитної системи сучасного суспільства;

- формування практичних навичок щодо здійснення окремих фінансових розрахунків у сфері функціонування грошового обігу, фінансів і кредиту на рівні держави та підприємств.

Знання, набуті при вивченні дисципліни "Фінанси і кредит" є основою для подальшого вивчення дисциплін спеціалізації.

Оцінка знань студентів за курсом здійснюється відповідно до Положення про модульно-рейтингову систему оцінки знань студентів та методичних рекомендацій до неї.

фінансовий-ринок

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Антонов Н.Г., Пессель М.А., Усоскін В.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінанси і кредит» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!