Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів

Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів, як навчальна дисципліна

« Назад

«Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів» - предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Цілі курсу:

- становлення структури теоретичних і методологічних знань про принципи управління митною справою;

- розкриття закономірностей управління митними органами.

Аналіз-фінансово-господарської-діяльності-митних-органів

Завдання предмету Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів:

- знайомство з теоретико-методологічними положеннями управління митними структурами;

- формування умінь проводити аналіз процесів, що здійснюються в державному управлінні митної справи у сьогоднішніх умовах;

- становлення практичних вмінь конструювання організаційної структури і здійснення організаційно-штатної діяльності в митних структурах;

- становлення системних знань і формування практичних здібностей в сфері управління митними органами.

Курс «Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів» належить до предметів модуля «Управління митною справою» базового частини блоку.

Для оволодіння курсу потрібно мати знання, одержані при вивченні наступних предметів: «Загальний менеджмент», «Митний менеджмент»,» Основи системного аналізу і управління в митних органах», «Теорія державного управління», «Інформатика», «Економічна теорія», «Етика державного службовця та державної служби» та ін.

митні-органи

Дисципліна Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів є попередньою для курсів:

– гуманітарного, соціального та економічного циклу «Історія митної справи та митної політики України» (базова частина);

– математичного і природничого циклу: «Загальна митна статистика» (базова частина);

– професійного циклу: «Митні процедури» (базова частина), «Митний контроль» (базова частина), «Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» (базова частина), «Валютне регулювання та валютний контроль» (базова частина), «Митні платежі» (базова частина), «Адміністративно–правові засади діяльності митних органів» (базова частина), «Основи кваліфікації та розслідування злочинів у сфері митної справи» (базова частина), «Товарознавство, експертиза в митній справі та ЗЕД» (базова частина), «Інформаційні технології в митній справі» (базова частина), «Управління митною справою» (базова частина), «Економіка митної справи» (базова частина).

Студент, який опанував програму дисципліни повинен володіти наступними компетенціями:

- готовністю до саморозвитку, самореалізації, творчого використання потенціалу;

- здатність організовувати збір інформації для управлінської діяльності, оцінювати ефективність діяльності митниці (митної посади) та їх структурних підрозділів, аналізувати якість наданих послуг;

- здатність здійснювати підготовку і вибір рішень по управлінню діяльністю митниці (митного поста) та їх структурних підрозділів.

У підсумку оволодіння курсу Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів студент повинен:

-- Знати:

- організаційні і методологічні положення управління митними органами;

- еволюційні способи інституційного становлення та управління митною справою;

- принципи оперативного, тактичного та стратегічного управління митними органами;

- управління формуванням митних органів України;

- головні показники якості та ефективності роботи та методи їх розрахунку;

- методи забезпечення економії ресурсів митних органів та збільшення ефективності митної роботи.

-- Вміти:

- обґрунтовувати і використовувати методичні підходи для аналізу митних систем;

- проводити підготовку типових рішень по управлінню митними органами та роботою їх структурних відділень;

- застосовувати математичні методи при аналізі митних процесів;

- проводити оцінку стану, планувати роботу митних органів та їх формування;

- застосовувати методи управління в професійній роботі.

-- Володіти:

- способами самостійного опанування новими знаннями, застосовуючи сучасні освітні технології;

- методами аналізу стану прийняття рішень і оцінки перспектив розвитку митних органів, планування і прогнозування їх діяльності підрозділів;

- методами оцінки результативності роботи митних органів.

управління-митною-справою

Цікавим є те, що оволодіння даної дисципліни є базою для подальшого здійснення виробничої практики, виконання випускної кваліфікаційної роботи, підготовки до підсумкової державної атестації.

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Макрусев В.В., Тимофієв В.Т., Колобова І.Н., Барамзин С.В., Андрєєв А.Ф.

Отже, якщо Ви вивчаєте предмет «Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів» і Вам потрібна допомога у підготовці наукових робіт, тоді Вам до нас. Компанія ІЦ «KURSOVIKS» радо Вам допоможе за низьку ціну та в стислі терміни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!