Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування, як навчальна дисципліна

« Назад

Оподаткування — це закріплена діючим законодавством процедура встановлення, справляння і сплати податків та зборів, що охоплює в себе окреслення видів, розмірів і ставок податкових платежів, методи та форми їх сплати різноманітними суб'єктами.

Становлення в Україні ринкової економіки має на меті її відкритість та інтеграцію у світове господарство. Будь-які підприємства і їх спілки, не зважаючи на форму власності, приймаючи участь у формуванні ринкових відносин, мають мати вихід на зовнішній ринок. Тільки в такому випадку вдається забезпечити їх реальне входження у міжнародні економічні процеси.

Зовнішньоекономічна-діяльність-ЗЕД-та-її-оподаткування

Робоча програма визначається вимогами освітнього стандарту за спеціальністю «Податки і оподаткування» і включає: цілі та роль митно-тарифного та податкового регулювання ЗЕД в економічній і фінансовій політиці держави, форми митних платежів у зовнішньоторговельній діяльності, порядок встановлення ввізних і вивізних мит (тарифів) відповідно до діючого законодавства України, порядок застосування методів окреслення митної вартості товару, значення та класифікація митних режимів з економічної точки зору, порядок та особливості використання пільгових режимів оподаткування ЗЕД, нарахування та оплата митних платежів.

Мета оволодіння предмету: закріпити у студентів напрямку «Оподаткування, підприємництва та права» комплекс теоретичних навичок і практичних умінь з питань податкового регулювання ЗЕД.

Завдання оволодіння предмету:

– поглибити знання про роль і цілі зовнішньоекономічної діяльності та механізм її податкового регулювання;

– вивчити основи митно-тарифного регулювання ЗЕД як основної форми зовнішньоекономічної діяльності;

– вивчити принципи національного законодавства щодо податкового регулювання ЗЕД;

– освоїти порядок нарахування і сплати митних платежів, податків, особливості формування оподатковуваної бази при оподаткуванні зовнішньоторговельних операцій з урахуванням основних митних режимів.

Особливістю оволодіння предмету є не лише вивчення діючого законодавства по оподаткуванню суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, але і його практичне використання з допомогою розв’язання практичних завдань різних тем курсу.

оподаткування

Форми організації освітнього процесу з курсу Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

Лекції мають своєю метою дати комплексні основи наукових знань з навчальної дисципліни, сконцентрувати увагу студентів на найбільш важливих, вузлових питаннях.

Семінарські заняття. Ціллю семінарських занять є закріплення отриманих в ході лекцій, а також в процесі самостійної роботи над навчальною і спеціальною літературою, знань і вмінь. На семінарських уроках особливо приділяється увага на вміння студентів виявляти елементи творчості в процесі самостійної роботи, використовувати одержані знання при вирішенні ситуативних завдань.

Самостійна робота студентів. Це активна творча діяльність студента в рамках програмного матеріалу у відповідності з рекомендаціями викладача, передумова до міцному засвоєнню знань. Дотримуючись рекомендацій викладача, зафіксованих в тематичному плані про обсяг часу на самостійну роботу з тієї чи іншої теми, слухач гарантує високу якість одержуваних знань.

З вивчення конспекту лекцій починається самостійна робота слухача, в тому числі - підготовка до семінару. Для більш повного з'ясування змісту лекції слід не тільки ознайомитися з вмістом рекомендованої літератури, але і виконати рекомендовані до кожного семінарського заняття завдання для самостійної роботи. Серед засобів і інструментів, що дозволяють глибоко і комплексно засвоїти та використовувати одержані знання, самостійна робота під управлінням педагога відіграє ключове значення. Крім того, уміння студента самостійно отримувати нові знання та застосовувати їх на практиці є для будь-якого фахівця, однією з професійно необхідних якостей.

Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни: освоїти порядок нарахування і сплати податків та зборів у галузі зовнішньоекономічної діяльності, в першу чергу, сплати податку на додану вартість, акцизів і митних зборів. В процесі навчання також необхідно освоїти систему митних платежів при різних митних режимах. Головним є також з'ясування тенденцій щодо удосконалення оподаткування сфери зовнішньоекономічної діяльності.

При оволодінні предмету студент повинен оволодіти професійними знаннями в сфері діючого законодавства по оподаткуванню суб’єктів ЗЕД, перспективи його вдосконалення, вивчити види митних режимів.

сплата-податків-та-зборів

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Морозова Є.А., Курбанов Я.М., Сизова Г.А. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування» терміново необхідно виконати певну роботу, але часу Ви не маєте, компанія ІЦ «KURSOVIKS» швидко та за помірну плату допоможе замовити курсову роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!