Роздрукувати сторінку

Міжнародні стандарти аудиту, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти аудиту» - обов'язкова дисципліна базової частини професійного циклу Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки фахівців «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» є формування у слухачів твердих теоретичних знань і придбання практичних навичок (на основі кращих досягнень світової та вітчизняної економічної науки) по плануванню, проведенню аудиту як незалежного контролю правильності організації і ведення бухгалтерського обліку, організації та функціонування системи внутрішнього контролю, складання фінансової звітності з точки зору її достовірності, перевірки дотримання законодавства, оформлення результатів аудиторської перевірки з урахуванням міжнародних стандартів аудиту.

вимоги-аудиту

Знання, отримані слухачами в процесі вивчення дисципліни, дозволять реалізувати наступні завдання:

− вивчити принципи міжнародних стандартів з урахуванням національного законодавства України, що регулює аудиторську діяльність, у тому числі взаємовідносини між аудиторами та аудиторськими фірмами, з одного боку, і економічними суб'єктами – з іншого; зміст програми аудиторської перевірки, договірні зобов'язання сторін при підготовці, проведенні та оформленні результатів перевірки з урахуванням міжнародних стандартів; методичні прийоми і способи перевірки, застосовувані аудиторами з урахуванням міжнародних стандартів аудиту;

− ознайомити учнів з кваліфікаційними вимогами до аудитора на основі міжнародних стандартів, з методами контролю за діяльністю аудиторських організацій та аудиторів на основі міжнародних стандартів; навчити слухачів самостійно планувати і оформляти процес планування і проведення аудиту із застосуванням міжнародних стандартів.

міжнародні-стандарти

Вивчивши дисципліну, слухач повинен:

-- Знати:

− основні терміни та визначення;

− класифікацію міжнародних стандартів;

− перелік міжнародних стандартів аудиту;

− зміст основоположних міжнародних стандартів аудиту;

− моделі процесу аудиту;

− як оцінити суттєвість та аудиторський ризик;

− методи організації аудиту;

− принципи планування;

− процедури аудиту;

− права, обов'язки і відповідальність аудитора;

− як складається програма аудиторської перевірки;

− як оформляються результати перевірки;

− види висновків аудитора за результатами перевірки;

− спеціалізовані галузі аудиту.

-- Вміти:

− оцінити несуперечність міжнародних стандартів чинним законодавствам України;

− оцінити можливість застосування міжнародних стандартів або окремих положень при проведенні аудиту.

-- Мати уявлення:

− про статус міжнародних стандартів аудиту;

− про міжнародні організації, що розробляють та впроваджують міжнародні стандарти аудиту;

− про призначення міжнародних стандартів аудиту;

− про Кодекс етики Міжнародної федерації бухгалтерів;

− про аудит в середовищі інформаційних технологій;

− про особливості аудиту інших економічних суб'єктів, крім промислових підприємств, на основі міжнародних стандартів аудиту.

Міжнародні-стандарти-аудиту

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Нестеренко А.В., Архарова З.П., Тютюрюков В.Н. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Міжнародні стандарти аудиту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!