Роздрукувати сторінку

Провайдинг інновацій, як навчальна дисципліна

« Назад

Провайдинг інновацій – це посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, що передбачає залучення професіоналів-провайдерів до комерціалізації інноваційних розробок через консалтинговий супровід, венчурне інвестування та інноваційне бізнес-проектування з метою просування на ринок інноваційної продукції.

Цілями дисципліни «Провайдинг інновацій» при підготовці майбутнього бакалавра в галузі менеджменту є:

- Підготовка випускників до організаційно-управлінської діяльності при виконанні міждисциплінарних проектів, у тому числі в інтернаціональному колективі.

- Підготовка випускників до побудови інформаційної системи організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю, а також до оцінки проектів і управлінських рішень.

- Підготовка випускників до розробки бізнес-планів створення нового бізнесу і організації підприємницької діяльності.

- Підготовка випускників до міждисциплінарних досліджень для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою і прогнозуванням результатів впровадження інноваційних технологій.

- Підготовка випускників до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

інноваційна-система

Дисципліна відноситься до дисциплін математичного та природничо-наукового циклу, базової частини. Вона безпосередньо пов'язана з дисциплінами гуманітарного, соціального та економічного циклу (соціологія, економічна теорія), дисципліною математичного та природничо-наукового циклу (статистика), а також з дисциплінами професійного циклу (теорія менеджменту) і спирається на освоєння при вивченні даних дисциплін знань і вмінь. Попередніми для дисципліни «Провайдинг інновацій» є дисципліни: «Теорія менеджменту», «Стратегічний менеджмент».

Дана дисципліна передбачає формування теоретичних знань і практичних умінь, необхідних при вирішенні питань:

1. Стану і розвитку інноваційної системи в Україні;

2. Процесу формування і реалізації інноваційного проекту;

3. Методів і засобів захисту інтелектуальної власності.

Основна мета дисципліни - набуття студентами теоретичних знань в економічній частині інноваційних проектів і формування умінь на основі зіставлення отриманих знань з наявним у студентів досвідом.

Вивчення курсу «Провайдинг інновацій» є необхідною умовою фундаментальної підготовки менеджерів широкого профілю.

інноваційний-проект

Після вивчення даної дисципліни бакалаври набувають знання, вміння і досвід, відповідні результатам основної освітньої програми.

У результаті освоєння дисципліни бакалавр повинен вміти: застосовувати понятійно-категоріальний апарат, основні закони гуманітарних та соціальних наук у професійній діяльності; орієнтуватися в світовому історичному процесі.

У результаті освоєння дисципліни бакалавр повинен володіти: навичками філософського мислення для вироблення системного, цілісного погляду на проблеми суспільства; навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії.

Провайдинг-інновацій

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Василенко Ж.А., Баришева А.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Провайдинг інновацій» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!