Роздрукувати сторінку

Муніципальне управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Викладання дисципліни «Муніципальне управління» будується виходячи з необхідного рівня спеціальної підготовки менеджерів, які навчаються за спеціальністю «Державне і муніципальне управління», до професійної діяльності у сфері муніципального управління.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють аналізувати економічні процеси на конкретній території і володіти методами наукових досліджень у різних сферах діяльності муніципального управління.

місцеве-самоврядування

Без знання економіки та конкретної обстановки свого муніципального утворення складно вирішувати завдання в області управління, тому «муніципальне управління» як спеціальна наукова дисципліна відіграє велику роль у підготовці фахівців.

Завдання вивчення дисципліни визначаються вимогами, встановленими Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти до підготовки фахівців з державного і муніципального управління.

Завдання вивчення дисципліни «Муніципальне управління» наступні:

1. Вивчення економічних, організаційних, соціально-психологічних і правових методів управління муніципалітетами.

2. Освоєння економічних, організаційних, соціально-психологічних та правових методів регулювання відносин у процесі управління муніципалітетами.

3. Отримання навичок нормо - та законотворчої діяльності в сфері місцевого самоврядування.

За допомогою практичних занять студенти повинні отримати навички:

- навички у виявленні проблем управління об'єктами системи муніципального управління;

- навички у застосуванні економічних методів регулювання відносин у процесі управління муніципальним господарством;

- навички в застосуванні організаційних методів регулювання відносин у процесі управління муніципалітетами;

- навички в застосуванні соціально-психологічних методів регулювання відносин в процесі управління муніципалітетами;

- навички в застосуванні методів системного аналізу до процесу управління муніципалітетами;

- навички у застосуванні законодавства про місцеве самоврядування до конкретних ситуацій.

Вивчення даної дисципліни базується на дисциплінах «Економічна теорія», «Муніципальне право», «Теорія організації», «Управління персоналом», «Дослідження систем управління».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- законодавчі основи місцевого самоврядування;

- методологію та організацію муніципального управління, сутність муніципального управління, його особливості і завдання;

- склад, повноваження і функції органів місцевого самоврядування;

- еволюцію розвитку та основні тенденції вдосконалення муніципального управління;

- права та відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

б) вміти:

- визначати цілі і завдання муніципального управління;

- самостійно приймати рішення з питань організації та управління;

- розробляти варіанти управлінських рішень;

в) володіти:

- основами соціально-економічного аналізу, методами збору і обробки інформації про соціальні явища і процеси в конкретному місті, районі;

- методикою розробки програм і планів соціально-економічного розвитку муніципальних утворень;

- методами менеджменту в муніципальному управлінні.

Муніципальне-управління

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кудряшова Л. В., Глазунов Н.І, Зотов В.Б., Макашева З.М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Муніципальне управління» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!