Роздрукувати сторінку

Непродовольчі товари, як навчальна дисципліна

« Назад

Життя сучасної людини важко уявити без магазинів і найрізноманітніших товарів, які роблять побут більш комфортним. Крім продовольчих продуктів, існують так звані непродовольчі товари. Вони також проходять контроль якості, а при необхідності їх можна повернути.

Непродовольчими товарами називаються вироби, які не належать до продуктів харчування. Вони реалізуються виключно для того, щоб були задоволені найрізноманітніші запити споживачів.

маркетингова-інформація

Мета дисципліни – дати знання з використання маркетингових інструментів в ринкових відносинах для споживачів, виробників і продавців непродовольчих товарів.

Навчальні завдання дисципліни:

- вивчення особливостей застосування інструментарію маркетингу на ринку конкретних непродовольчих товарів;

- огляд споживчих ринків конкретних груп непродовольчих товарів;

- дослідження купівельної поведінки конкретних груп непродовольчих товарів.

Методи викладання дисципліни:

- лекції;

- практичні заняття;

- обговорення підготовлених студентами рефератів та доповідей;

- консультації викладачів;

- самостійна робота студентів, в яку входять освоєння теоретичного матеріалу, підготовка до практичних занять, виконання рефератів і доповідей.

Непродовольчі-товари

Дисципліна входить до циклу спеціальних дисциплін державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління. Вивченню дисципліни передують дисципліни теоретичних основ товарознавства та експертизи, товарознавства та експертизи непродовольчих товарів різних груп, стандартизації, метрології та сертифікації, хімії, біохімії, мікробіології, санітарії і гігієни, а також управління якістю, маркетингу, логістики та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати структуру та принципи функціонування ринку непродовольчих товарів; вимоги до маркетингової інформації; методи аналізу купівельних переваг;

- вміти знаходити інформацію про кон'юнктуру непродовольчих ринків; провести комплексне дослідження товарного ринку, а також аналіз асортименту компанії-виробника; сформулювати вимоги до маркетингової стратегії компанії; визначити ступінь монополізації товарного ринку; дати рекомендації по розробці нових і перспективних товарів.

При вивченні дисципліни студент повинен здобути необхідний рівень компетентності, який дозволить йому здійснювати кваліфіковані дії і приймати обґрунтовані рішення в різних сферах діяльності, пов'язаних з товарним обігом.

Форми контролю:

- поточний контроль;

- контрольні роботи;

- підготовка доповідей, рефератів, виступів у письмовій формі;

- проміжне тестування з окремих розділів дисципліни;

- підсумковий контроль – екзамен у комбінованій формі (письмовій та усній).

Успішне освоєння дисципліни передбачає глибокі знання в галузі хімії, фізики, математики, фізико-хімічних і фізико-механічних методів контролю якості, а також логістики, міжнародної торгівлі та економіки.

Дисципліна «Непродовольчі товари» має бути засвоєна повністю. Результатом навчання є набуття професійних навичок в області експертизи непродовольчих товарів.

ринок-непродовольчих-товарів

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Маслова Т. Д., Домнін В. Н., Березкіна Т. Є. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Непродовольчі товари» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!