Роздрукувати сторінку

Конкурентна політика держави, як навчальна дисципліна

« Назад

Конкурентна політика – це політика, яка ставить за мету підтримку та просування певного продукту чи процесу.

Дисципліна «Конкурентна політика держави» вивчає основні форми і методи політики підтримки конкуренції, а також принципи конкурентної поведінки відокремлених економічних суб'єктів у певних умовах.

конкурентна-державна-політика

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні теорій, концепцій, форм і методів конкурентної політики, а також розвиток навичок роботи з інформацією, які б сприяли формуванню і реалізації стратегій конкуренції на мікро – і макрорівнях.

Для вирішення поставленої мети визначені наступні завдання:

- знайомство студентів з основними методами аналізу конкурентного середовища в різних галузях;

- вивчення принципів формулювання та реалізації стратегій, а також прийняття рішень суб'єктами ринку на основі конкурентного аналізу;

- створення у студентів цілісного уявлення про функції та особливості конкурентної політики в різних правових системах;

- визначення економічної ролі держави в реалізації політики підтримки конкуренції.

В результаті вивчення дисципліни «Конкурентна політика держави» студенти повинні знати:

– основні методи та підходи до аналізу зовнішнього середовища в різних галузях;

– підходи до формування та реалізації конкурентної стратегії фірми на галузевих ринках;

– концепції, які можуть бути використані урядом для розвитку і регулювання конкуренції.

В результаті вивчення дисципліни «Конкурентна політика держави» студенти повинні вміти:

– використовувати отримані при вивченні дисципліни «Конкурентна політика держави» теоретичні знання і навички економічного аналізу в певній галузі економічної політики.

конкурентна-політика

Дисципліна «Конкурентна політика держави» безпосередньо пов'язана з дисципліни: «Мікроекономіка», «Теорія галузевих ринків», «Економетрика», «Теорія ігор», «Основи права».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- спроможність оформляти аналітичні матеріали для оцінки заходів в сфері економічної політики і утвердження стратегічних рішень на мікро - і макрорівні;

- спроможність управляти економічними службами і структурами на підприємствах і організаціях різноманітних форм власності, в органах державної і регіональної влади;

- становлення комплексного уявлення про розвиток економічної науки на базі розуміння особливостей і загальної логіки формування світової економічної думки;

- аналіз економічних процесів і їх віддзеркалення в економічній думці на різноманітних періодах розвитку людської цивілізації;

- оволодіння категоріальним апаратом дослідження історичного становлення господарства;

- дослідження взаємозалежності, наступності, розбіжності економічних вчень, поглиблення знань з економічної теорії та інших конкурентної політики.

Конкурентна-політика-держави

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Портер М, Фляйшер К., Бенсуссан Б. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Конкурентна політика держави» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!