Роздрукувати сторінку

Аналіз банківської діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Аналіз діяльності банку являє собою багатовимірну задачу, при вирішенні якої необхідно провести оцінку різних сторін діяльності банку, його фінансового стану.

Фінансовий аналіз – істотна частина управління фінансами організації. Результати фінансового аналізу дають кількісну інформацію, необхідну для прийняття відповідних фінансових рішень.

Аналіз-банківської-діяльності

Основною метою вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є поглиблене вивчення прийомів та методів складання аналітичних форм звітності комерційного банку, методів планування та організації контрольної роботи по перевірці порядку оформлення і використання економічних даних, що містяться у звітних формах.

В процесі вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» вирішуються наступні завдання:

- надати студентам знання з теоретичних питань організації аналізу банківської діяльності, проведення оцінки окремих операцій, необхідних в подальшій роботі;

- прищепити практичні навички формування звітів і висновків по проведеному аналізу, як окремих напрямів діяльності банку, так і його стану в цілому;

- навчити студентів самостійно виробляти рішення в конкретних ситуаціях шляхом рішення задач та практичних прикладів.

Ця дисципліна відноситься до варіативної частини освітньої програми бакалаврату, включена в блок обов'язкових дисциплін.

аналіз-діяльності-банку

Для успішного опанування дисципліни Аналіз банківської діяльності необхідні знання з наступних дисциплін і розділів:

- Основи фінансових обчислень;

- Мікроекономіка;

- Макроекономіка;

- Фінансові ринки;

- Ринок цінних паперів;

- Гроші та Кредит;

- Організація діяльності комерційного банку.

Знання, вміння та набуті компетенції будуть використані при вивченні наступних дисциплін і розділів ОП:

- Банківські ризики.

- Сучасні стратегії банків.

- Організація діяльності Центрального Банку.

- Фінансова політика банку.

- Банківський менеджмент.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

1) Загальнокультурними компетенціями:

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності;

- здатністю до самоорганізації та самоосвіти;

2) Загальнопрофесійні компетенції:

- здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення професійних завдань;

- здатність вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків і обґрунтувати одержані висновки;

3) Професійними компетенціями:

а) розрахунково-економічна діяльність:

- здатність зібрати та проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних та соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;

б) аналітичну, науково-дослідна діяльність:

- здатністю, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані, проаналізувати їх та підготувати інформаційний огляд та/або аналітичний звіт;

в) банківська:

- здатністю вести облік майна, доходів, витрат та результатів діяльності кредитних організацій, сплату податків, складати бухгалтерську звітність.

Види і завдання професійної діяльності з дисципліни Аналіз банківської діяльності:

- обробка масивів економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналіз, оцінка, інтерпретація отриманих результатів і обґрунтування висновків;

- ведення розрахункових операцій.

банківська-діяльність

Цікавим є те, що курс «Аналіз банківської діяльності» охоплює комплекс питань, пов'язаних з фінансовим аналізом різних сторін діяльності комерційного банку.

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Черкасова В.А., Станкевич А.С., Рудик Н.Б. та ін..

Якщо Ви вивчаєте курс «Аналіз банківської діяльності» і Вам необхідна допомога у підготовці контрольних та інших видів робіт звертайтесь в компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив досвідчених педагогів Вам з радістю допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!