Роздрукувати сторінку

Політична економія (Політекономія), як навчальна дисципліна

« Назад

Політична економія відноситься до числа громадських наук. Вона вивчає закони суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства.

Метою освоєння дисципліни «Політична економія» є прагнення розширити знання студентів про взаємозв'язок політичних і економічних систем суспільства, про вплив економіки на прийняття політичних рішень, про політичні ефекти економічного курсу держави, про економічну ефективність демократії і авторитаризму, про політичні особливості капіталізму і соціалізму.

політико-економічні-процеси

Курс логічно розбитий на кілька частин. Вступна частина курсу присвячена вивченню основних понять і концепцій раннього періоду політекономії, пов'язаного з іменами А. Сміта і К. Маркса, а також з протиставленням і протистоянням двох систем: капіталізму та соціалізму, демократії та авторитаризму. Друга частина курсу спрямована на ознайомлення з основними взаємозв'язками між політикою і економікою в демократії. Третя частина курсу спрямована на пояснення відносин між владою і бізнесом. Четверта частина ставить акцент на зв'язку політики й економіки в міжнародному контексті.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні придбати:

-- Знання:

- основних методологічних підходів до вивчення взаємозв'язків між політичними і економічними процесами.

-- Вміння:

- аналізувати політичний контекст економічних перетворень;

- розуміти економічне підґрунтя політичних рішень.

-- Наявність уявлень:

- про основні показники для оцінки політико-економічних процесів у світі і в Україні;

- про основні тенденції економічного і політичного розвитку України за останні 25 років;

- про кращі практики проведення політико-економічних досліджень.

політичні-рішення

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах:

- «Вступ в політологію»;

- «Вступ в політичний аналіз»;

- «Економіка»;

- «Політекономія: влада і бізнес у сучасній Україні»;

- «Політичний аналіз і прогнозування».

Передбачається, що студенти володіють англійською мовою на рівні, що дозволяє їм вільно читати академічні роботи, опубліковані в періодичних виданнях, монографії за темами курсу.

Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- «Регіональна політика»;

- «Політичне управління»;

- «Політичний процес».

Курс покликаний дати студентам поглиблені знання в області аналізу взаємовпливу і взаємозалежності політичних і економічних процесів в суспільстві, в т. ч. на національному, регіональному і міжнародному рівні.

Політична-економія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Полтерович В., Попов В., Щербак А., Буланін Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Політична економія (Політекономія)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!