Роздрукувати сторінку

Товарознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Термін «товарознавство» формується з двох слів: «товар» і «ведення», що значить «знання про товари».

Приблизна програма освітнього курсу "Товарознавство" створена для реалізації державних вимог до мінімуму змісту і рівня навчання студентів за напрямком «Маркетинг» (по галузях) середньої професійної освіти і є єдиною для всіх видів навчання, а також для всіх типів і видів освітніх установ, що реалізують основні професійні освітні програми середньої професійної освіти.

особливості-товарів

Навчальна дисципліна "Товарознавство" є загальнопрофесійною, встановлює базові знання, необхідні для отримання професійних умінь і навичок.

Товарознавство як наука і освітній курс розкриває основоположні характеристики товару, які становлять його споживну вартість, а також їх зміни в процесі транспортування, зберігання і підготовки до реалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-- мати уявлення:

- про стан і перспективи розвитку споживчого ринку та методи товарознавства;

-- знати:

- головні особливості товарів: асортиментну, якісну та кількісну, їх властивості та показники, а також їх формування на стадії виробництва і збереження на всіх етапах товароруху;

-- вміти:

- оцінювати якість товарів, виявляти градації якості, діагностувати дефекти та причини їх виникнення;

- розраховувати та аналізувати показники асортименту і асортиментну політику.

якість-товарів

Вивчення матеріалу необхідно вести у формі, доступної для розуміння студентів. Методи викладу навчального матеріалу слід вибирати виходячи з того, який із них найбільш прийнятний для кращого контакту зі студентами і кращого засвоєння ними навчального матеріалу. Необхідно дотримуватися єдність термінології і позначень у відповідності з діючими державними стандартами.

Для здійснення занять потрібно застосовувати лекційно-семінарські уроки, ігри організаційно-діяльнісного та ділового напрямку, розвязання виробничих конфліктів, здійснювати дискусії, працювати з методичною і довідковою літературою, використовувати ТЗН та обчислювальну техніку, проводити екскурсії в організації галузі.

При вивчення матеріалу по відповідним розділам і темам слід застосовувати законодавчі і нормативні акти, а також інструктивні та юридичні матеріали відомств та підрозділів.

По закінченні вивчення курсу «Товарознавство» студенти повинні:

- мати уявлення про коло проблем, пов'язаних з товарознавством та експертизою товарів; про існуючі підходи до розгляду проблем показників якості, асортименту і конкурентоспроможності продовольчих та непродовольчих товарів; про організацію та порядок проведення та оформлення експертизи;

- знати нормативні документи, що визначають якість, маркування, упаковку, транспортування і зберігання споживчих товарів; властивості й показники асортименту, управління асортиментом, принципи формування асортиментної політики; гігієнічні вимоги до якості; асортименту і якості споживчих товарів.

Товарознавство

Свою увагу зародженню та формуванню курсу приділяли такі дослідники: Ніколаеєа М.А., Бєсєдін А.І., Ганцов Ш.К. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи статтю з дисципліни «Товарознавство» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за досить малу плату допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!