Роздрукувати сторінку

Управління інноваціями, як навчальна дисципліна

« Назад

Інновація — це спроба здійснити змістовну, цілеспрямовану зміну в економічному або громадському потенціалі підприємства.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваціями» полягає у формуванні у студентів уявлення про єдність ефективної професійної діяльності та необхідності постійного інноваційного розвитку, що забезпечує досягнення нової якості життя.

інновація

Завдання дисципліни:

- формування сприйнятливості до нововведень;

- узагальнення та систематизація досвіду управління інноваціями в нашій країні і за кордоном;

- вивчення сучасних теоретичних і методологічних питань вибору, розробки та реалізації інноваційних проектів;

- вивчення практики використання інформаційних технологій в управлінні інноваційними проектами.

Курс складається з чотирьох розділів:

- Теоретичні засади інноватики.

- Національні інноваційні системи.

- Організація та управління інноваційною діяльністю.

- Підприємництво в інноваційній сфері.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування компетенцій: в області теоретичних і методологічних основ управління інноваціями, класифікації нововведень, міжнародної практики ідентифікації інновацій, теорій інноваційного розвитку, основних технологічних укладів в економіці, інноваційних процесів і життєвих циклів різних видів інновацій. Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідне для вивчення дисципліни «Управління інноваціями»:

- Мікроекономіка;

- Макроекономіка;

- Фінансовий менеджмент;

- Менеджмент;

- Маркетинг.

управління-інноваційною-діяльністю

Вивчення дисципліни «Управління інноваціями» дає основу для вивчення наступних курсів профілю «Електронний бізнес»:

- Управління життєвим циклом ІС;

- Управління Інтернет-проектами;

- Основи підприємницької діяльності;

- Ефективність ІТ.

У ході вивчення дисципліни передбачені лекційні, семінарські заняття.

Самостійна робота студентів, передбачена навчальним планом виконується в ході семестру у формі виконання практичних робіт, написання реферату. Окремі теми теоретичного курсу опрацьовуються студентами самостійно у відповідності з планом самостійної роботи і конкретними завданнями викладача з урахуванням індивідуальних особливостей студентів.

Курс «Управління інноваціями» спрямований на формування у студентів уявлення про єдність ефективної професійної діяльності та необхідності постійного інноваційного розвитку, що забезпечує досягнення нової якості життя.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Управління інноваціями»:

- проводити аналіз інновацій в економіці, управлінні та ІКТ;

- розробляти бізнес-плани створення нових бізнесів на основі інновацій у сфері ІКТ;

- створювати нові бізнеси на основі інновацій у сфері ІКТ;

- вміння проектувати і впроваджувати корпоративні системи управління базами даних;

- вміння застосовувати системи розподілених та паралельних обчислень;

- уміння застосовувати методи математичного моделювання для аналізу бізнес-процесів;

- здатність використовувати і впроваджувати інформаційні системи на підприємстві;

- володіння навичками прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику в умовах невизначеності та неповноти інформації;

- захищати права на інтелектуальну власність.

Управління-інноваціями

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кузик Б.Н., Бовін А.А., Волков І.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Управління інноваціями» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!