Роздрукувати сторінку

Державні фінанси, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Державні фінанси» підготовлена для вивчення студентами спеціальності «Державне і муніципальне управління». У програмі широко висвітлюються основи теорії державних і муніципальних фінансів: їх місце в економіки України, структура фінансової і бюджетної систем, інститути бюджетної системи, їх основні функції. Велику увагу приділено проблемам бюджетного федералізму, міжбюджетних відносин та ін.

Програмою курсу передбачається проведення лекцій, семінарських занять, а також самостійна позааудиторна робота студентів. Самостійна робота включає в себе освоєння теоретичного матеріалу з рекомендованої літератури, підготовка до семінарських занять. Після закінчення курсу проводиться іспит.

банківська-система

Мета навчальної дисципліни «Державні фінанси»:

- прищепити навички аналізу фінансової політики держави, підготовки управлінських рішень у сфері державних фінансів на основі вивчення основних положень фінансової науки минулого і сьогодення та ефективного використання сучасних фінансових механізмів для отримання запланованих кінцевих результатів у народному господарстві.

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

- вивчити основні положення фінансової політики держави; обґрунтувати взаємовідносини держави і ринку як економічних систем;

- ознайомитися з умовами виникнення і становлення державних фінансів і виявити основні положення фінансової науки, розроблені класиками фінансової думки Західної Європи і Росії;

- усвідомити і почати використовувати результати ключових фінансових управлінських процесів, включаючи бюджетування, розрахунок бюджетних доходів і витрат держави, формування державних позабюджетних фондів, використання програмно-цільових методів та організацію ефективної системи державного контролю витрачання бюджетних основ;

- вивчити основні напрямки модернізації державних фінансів на основі положень, викладених у щорічних Бюджетних посланнях Президента.

Державні-фінанси

Плановані результати навчання з дисципліни «Державні фінанси» - формування у студентів системи глибоких знань теорії, аналітичних і практичних навичок у застосуванні сукупності форм, методів, інструментів грошово-кредитної та бюджетної політики в сучасних умовах розвитку економіки України, розглянути теоретичні аспекти державної фінансової політики України в контексті зі світовою спільнотою.

Плановані результати навчання (етапи формування компетенцій):

-- Знання:

- специфіку організації бюджетного процесу;

- особливості грошово-кредитної політики;

- функції та основні операції центральних і комерційних банків;

- основні елементи валютної системи, її види;

- цілі, завдання та принципи державної фінансової та бюджетної політики.

-- Вміння:

- формувати уявлення про роль і значення державних фінансів;

- розрахувати на основі даних традиційні економічні показники, як: бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, субсидії, субвенції, дотації, державний борг, рівень інфляції, нарахування відсотків на депозитах, виплати страхових премій і т. д.;

- показати взаємодію фінансів, грошей, кредиту і банків;

- аналізувати особливості реалізації грошово-кредитної політики в країні;

- визначати види процентних ставок;

- працювати із законодавчими та нормативними матеріалами;

- матеріалами підручників і навчальних посібників, статей з наукових збірників, періодичної преси;

- з опублікованими статистичними матеріалами;

- з вирішенням завдань;

- графічними індивідуальними завданнями з ряду тем;

- застосовувати наявні знання для вирішення практичних задач і ситуацій у сфері сучасних фінансових, економічних і грошово-кредитних відносин.

-- Навички:

- компетентно вирішувати завдання у фінансових питаннях, сформовані навички майбутніх магістрів використовувати у сфері державних фінансів, грошей, кредиту і банків в економічному розвитку країни та сільськогосподарських підприємствах;

- аналітично мислити в області кредиту, банківської справи, бюджету та ін. напрямках;

- методами грошово-кредитної політики, організацією бюджетного процесу, причинами інфляції, механізмами грошових реформ, основами банківської діяльності, елементами банківської системи, банківських операцій та угод;

- методологіями фінансового, кредитного та банківського дослідження;

- сучасними методами збору, обробки, аналізу та інформації економічних і фінансових даних;

- сучасними методиками розрахунку та аналізу фінансово-кредитних і бюджетних показників, що характеризують фінансові, кредитні та банківські процеси і явища на мікро- і макрорівні.

фінансова-політика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Державні фінанси» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!